Кафедра податків та оподаткування

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Кафедру податкової політики та оподаткування було засновано у 1996 році. З 2006 року – кафедра податків та оподаткування.

Кафедра готує бакалаврів за напрямом підготовки «Фінанси і
кредит», спеціалістів за спеціальністю “Оподаткування” (спеціалізація
“Адміністрування податків і платежів”) і магістрів за програмами
“Фіскальне адміністрування” та “Податкове консультування”.

Мельник П.В.

Кафедру очолює державний радник податкової служби 1–го рангу
Петро Володимирович Мельник,
доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України,
народний депутат України 3–го і 5–го скликань, заступник голови
комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців кафедра
забезпечує викладання таких нормативних і фахових дисциплін: “Податкова
система”, “Основи оподаткування”, “Наукові засади фіскального
адміністрування”, “Адміністрування податків та платежів”,
“Оподаткування ЗЕД”, “Податкова політика”, “Теорія фіскального
регулювання економіки”, “Основи оподаткування фінансово–кредитних
установ”, “Податкові системи зарубіжних країн”, “Оподаткування
підприємницької діяльності”, “Історія оподаткування”, “Організація і
методика податкового консультування”, “Сучасні наукові дослідження в
сфері оподаткування”, “Управління державним боргом”, “Організація і
методика податкового консультування”, “Моніторинг податкових ризиків”.

Роботодавцями наших випускників є: органи Державної податкової
служби України, Міністерство фінансів України, Державне казначейство
України, Національний банк України, Пенсійний фонд України, Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку України, Державний комітет
фінансового моніторингу України, Національний депозитарій України,
Головне контрольно–ревізійне управління України, Антимонопольний
комітет України, Рахункова палата України фінансово–кредитні установи,
підприємства, організації тощо.
На кафедрі завершено
держбюджетну наукову тему “Податкові важелі та стимули розвитку
господарських систем: основні напрями та методологія використання”, яка
розроблялась у 2002–2006 рр. Розпочато роботу над новим кафедральним
науковим дослідженням на тему “Фіскально–адміністративні технології
оподаткування в Україні” (термін виконання 2008–2012 рр.)
За
час існування кафедри (з 1996 р.), захищено 2 докторських та 6
кандидатських дисертацій з податкової проблематики, опубліковано 4
монографії, 11 підручників та навчальних посібників. Викладачі кафедри
постійно публікують свої наукові праці у таких виданнях, як “Фінанси
України”, “Актуальні проблеми економіки”, “Економіст”, “Економіка
України”, “Вісник податкової служби України” тощо.
Велика
увага приділяється науковій роботі зі студентами. При кафедрі створено
студентське наукове товариство, що співпрацює з обдарованими студентами
– членами клубу “Податківець”, які беруть участь в університетських,
всеукраїнських та міжнародних наукових студентських конференціях,
засіданнях круглих столів.
Протягом 2005–2008 років зусиллями
кафедри проводилась Всеукраїнська олімпіада з дисципліни “Податкова
система”. Традицією стало проведення щорічної наукової конференції
студентів і курсантів.
На кафедрі в теперішній час виконують дисертаційні дослідження 2 докторанти та 12 аспірантів.

Адреса кафедри:Національний університет ДПС України (каб. 622, 625, 626), вул. К. Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.
Телефони:0(4597) 63–288, внутр. 14-03, 13-18, 15-75.
E-mail:

[email protected]


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций