Кафедра економічної теорії

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

1996 року в Українському фінансово-економічному інституті було
започатковано кафедру теоретичної економіки та гуманітарних дисциплін,
завідувачем якої було призначено Максименка Івана Андрійовича, кандидата
філософських наук, доцента.

 1997 року на базі кафедри теоретичної економіки та гуманітарних
дисциплін було створено дві кафедри: гуманітарних дисциплін і кафедру
економічної теорії, яку очолив Максименко Іван Андрійович.

 1977 року закінчив економічний факультет Київського державного
університету ім. Т.Г. Шевченка, отримав спеціальність економіста та
викладача політичної економії.

 1986 року захистив кандидатську дисертацію. Автор 86 наукових та
92 методичних публікацій. Докторант Київського національного
економічного університету ім. В. Гетьмана.

 Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 23
науково-педагогічних працівника, з них: докторів наук – 1, професорів –
1, кандидатів наук – 11, доцентів – 10.

 На кафедрі викладаються такі дисципліни:

– “Політична економія”;

– “Макроекономіка”;

– “Мікроекономіка”;

– “Історія економіки та економічної думки”;

– “Економічна історія”;

– “Історія економічних учень”;

– “Національна економіка”;

– “Економічна теорія”;

– “Ціноутворення”;

– “Ціноутворення на фінансових ринках”.

 Науково-педагогічними працівниками кафедри видано такі навчальні
посібники: “Мікроекономіка”, “Політична економія”, (д.е.н., професор
Г.Г. Старостенко); “Економічна теорія: навчальний посібник для
самостійної  підготовки до державного екзамену” (к. філос. н., доцент
І.А. Максименко, к.е.н., доцент Н.П. Мацелюх); “Мікроекономіка:
навчально-методичний посібник” (к.е.н., доцент А.В. Лісовий); “Державне
регулювання економіки: навчальний посібник” (к.е.н., доцент С.В.
Онишко); Економічна історія: навчально-методичний посібник” (к.е.н.,
доцент, М.М. Теліщук); “Історія економіки та економічної думки”
(к.е.н., доцент М.М. Теліщук).

 Доктор економічних наук Г.Г. Старостенко та кандидат філософських
наук І.А. Максименко є співавторами монографії “Соціально-економічні
процеси: методологія дослідження та управління їхнім розвитком” (2000
р.); І.А. Максименко – співавтор монографії “Регулювання економіки:
теоретичні та прикладні аспекти” (2008 р.); к.е.н., доцент Т.М. Громова
є автором монографії “Торгівля як інститціональна форма функціонування
сфери обігу” (2009 р.).

 Адреса кафедри:

Національний університет ДПС України (каб. 232, 253), вул. К. Маркса,31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

 Телефони:

міс. (04597) 53-050;

внутр.11-94 (кафедра), 14-56 (зав. кафедри).


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций