Кафедра бухгалтерського обліку

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Кафедру бухгалтерського обліку створено у жовтні 1996 року. 2004 року,
відповідно до рішення Вченої ради, кафедра була поділена на кафедру
бухгалтерського обліку та кафедру аудиту й економічного аналізу.
 Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними
програмами бакалавра та спеціаліста напряму  “Облік і аудит”
(спеціалізації: “Облік і аудит підприємницької діяльності”, “Облік і
аудит у бюджетних організаціях та установах”) і за магістерськими
програмами “Облік і аудит в управлінні бюджетними та фінансовими
організаціями” й “Облік і аудит в управлінні підприємницькою
діяльністю”.

Шара Є.Ю.

 Завідувач кафедри – Євгенія Юріївна Шара, кандидат економічних наук, доцент.
 1986 року закінчила обліково-економічний факультет Української
сільськогосподарської академії за спеціальністю “Бухгалтерський облік у
сільському господарстві”.
 2001 року захистила кандидатську дисертацію “Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності промислових підприємств”.
 Автор понад 30 статей з проблемних питань обліку і контролю
суб’єктів господарювання, навчальних посібників з фінансового обліку.
 Основним напрямом наукової роботи на кафедрі є дослідження
проблемних питань бухгалтерського обліку та визначення їх впливу на
реформування податкової політики держави. Професорсько-викладацький
склад працює над виконанням комплексного кафедрального дослідження
“Удосконалення методики викладання та науково-методичного забезпечення
дисциплін кафедри відповідно до вимог Болонського процесу”. Дослідження
виконуються у співпраці зі структурними підрозділами ДПА України та
Науково-дослідним центром з проблем оподаткування.
 На кафедрі викладають такі дисципліни:
 – Бухгалтерський облік”;
 – Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях і установах”;
 – Бухгалтерський облік в галузях економічної діяльності”;
 – Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень”;
 – Введення в спеціальність”;
 – Звітність підприємства”;
 – Облік в банках”;
 – Облік ЗЕД”;
 – Облік у зарубіжних країнах”;
 – Організація і методика документальних перевірок”;
 – Організація обліку”;
 – Основи наукових досліджень в економіці”;
 – Особливості обліку на підприємствах малого бізнесу”;
 – Податковий облік”;
 – Податкове рахівництво”;
 – Управлінський облік”;
 – Фінансовий облік І”;
 – Фінансовий облік ІІ”.
 Випускники університету за спеціальністю “Облік і аудит” працюють
бухгалтерами та економістами підприємств усіх форм власності,
спеціалістами податкової, контрольно-ревізійної, пенсійної та інших
служб.
 З метою впровадження в навчальний процес сучасних комп’ютерних
технологій викладачі кафедри навчають студентів основам роботи з
програмами автоматизації бухгалтерського обліку “1С:Бухгалтерія”.
 На кафедрі функціонує студентське наукове товариство, до складу
якого входять студенти III та IV курсів. Під керівництвом
викладачівкафедри студенти беруть участь в олімпіадах та наукових
конференціях.

 Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб. 234, 235), вул. К. Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.
 Телефони: міський 62-799; внутрішній 12-15.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций