Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Кафедра управління, адміністративного права і процесу та
адміністративної діяльності створена в результаті реорганізації кафедри
адміністративного та фінансового права і кафедри управління та
адміністративної діяльності 19.02.2009 року відповідно до Наказу Голови
ДПА № 70.

Коваль М.В.

 Начальник кафедри – Коваль Микола Васильович, к.ю.н.,професор.
 За кафедрою управління, адміністративного права і процесу та
адміністративної діяльності закріпленні 11 навчальних дисциплін:
«Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Адміністративна
діяльність контролюючих органів у сфері оподаткування»,
«Адміністративна діяльність органів ДПС України», «Управління податковим
боргом», «Основи національної безпеки», «Теорія управління органами
ДПС України», «Управління підрозділами податкової міліції», «Державне
управління», «Адміністративне судочинство», «Інформаційне забезпечення
управлінської діяльності в органах ДПС».
 Науково-педагогічний склад кафедри управління, адміністративного
права і процесу та адміністративної діяльності забезпечує викладання
вищезазначених дисциплін на факультетах: податкової міліції, економіки
та оподаткування, юридичному, заочного навчання.
 На сьогодні, відповідно до штатного розпису, на кафедрі
передбачено 16 посад: начальник кафедри - 1, заступник начальника
кафедри – 1, професор – 4, доцент – 4, старший викладач – 3, викладач –
2, методист – 1.
 Викладання дисциплін кафедри забезпечується науково-педагогічними
працівниками: зокрема, п’ятьма професорами, із числа яких чотири
доктори юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 (Рябченко О.П. д.ю.н.,
професор, Колпаков В.К. д.ю.н., професор, Коваленко В.В. д.ю.н.,
професор, Берлач А.І. д.ю.н., професор) та к.ю.н., професор Коваль
М.В.; а також три доценти, два з яких захистили дисертаційні
дослідження та отримали наукову ступінь кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 (Мацелик Т.О. к.ю.н., доцент, Савчук О.П. к.ю.н.,
доцент) та к.ю.н., доцент Анісімова М.Ф.; та три кандидати наук, два з
яких захистили дисертацію за спеціальністю 12.00.07 (Бабич В.А.
к.ю.н., Параниця С.П.) та к.ю.н. Яцюк О.В.
 З науково-педагогічного складу кафедри мають наукове звання
професор 34% співробітників, наукову ступінь кандидата юридичних наук -
34 %, тобто 68% співробітників мають науковий ступень з юридичних
дисциплін.
 Кафедра готує та випускає магістрів в кількості: 80 чоловік
заочної форми навчання, 80 чоловік денної форми навчання, відповідно
ліцензії МОН освіти і науки України .
 На кафедрі проходять навчання докторанти, аспіранти, ад’юнкти,
здобувачі університету, за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 Кафедра є провідною по наданню висновків щодо проектів
дисертаційних досліджень для розгляду у спеціалізованій вченій раді
університету Д 27.855.02. за спеціальністю 12.00.07.
 Для активації науково-дослідної роботи курсантів і студентів, на
кафедрі створено і діє наукове товариство «Промінь», що є одним із
засобів підвищення якості підготовки спеціалістів та магістрів з вищою
освітою, сприяє глибокому вивченню та дослідженню програмного
матеріалу, розвитку наукового мислення і творчого підходу до
розв’язання теоретичних і практичних завдань майбутньої діяльності
випускників. Науково-педагогічним складом кафедри регулярно
організовуються та проводяться науково-практичні конференції, семінари,
круглі столи.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций