Обліково-економічний факультет

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Генеалогічне
древо нашого факультету впирається корінням
у 1961 рік, коли в Ірпінському індустріальному
технікумі, поряд з технічними спеціальностями,
почали запроваджуватися економічні. І у
1967 році розпочала навчання перша група
студентів за спеціальністю “Бухгалтерський
облік”.

Довгий час
підготовка бухгалтерів здійснювалася на
“Відділенні переробки пластмас та бухгалтерського
обліку”, яке в свій час очолював Скороход
Віталій Петрович.

У 1978 році було створено окреме планово-економічне
відділення, де велася підготовка економістів
та бухгалтерів. Очолював відділення Барановський
Володимир Тимофійович.

Таким чином
до 1993 року здійснювалася підготовка молодших
спеціалістів за спеціальністю “Бухгалтерський
облік”.

Початок 90-х
років визначив стрімкий маршрут закладу:
коледж – інститут – академія
– університет – національний
університет. І вже в 1997 році відбувся
перший випуск бакалаврів за спеціальністю
“Oблік і аудит”. Серед 21 випускника
– 12 відмінники навчання.

Відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України
від 10 січня 1996 року на базі Ірпінського
індустріального коледжу створений Український
фінансово-економічний інститут і разом з
ним обліково-економічний факультет та кафедра
“Обліку і аудиту”.

Першим деканом
факультету стала Суханова Еля Трохимівна,
нині заслужений працівник Освіти України,
кандидат економічних наук.

У жовтні 1996
року факультет успішно пройшов ліцензування
і згідно з рішенням ДАК України від 22 липня
1997 року отримав право на підготовку бухгалтерів
за ОКР “Спеціаліст”, а згодом
був акредитований за ОКР “Магістр”.

З 2003 року
факультет очолює Мацелюх Наталія Петрівна,
кандидат економічних наук, доцент.

Нині це потужний
тисячний колектив студентів, які навчаються
за ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст”,
“Магістр” по спеціальності “Облік
і аудит” на денній формі по спеціалізаціях:

• ”Облік
і аудит підприємницької діяльності.

• ”Облік
в бюджетних організаціях і установах.

• ”Податковий
контроль і аудит.

• ”Аудит
державних фінансів.

В розрізі
спеціальності “Облік і аудит”
функціонують такі магістерські програми:

• ”Аудит
і державний фінансовий контроль:

– аудит
і державний контроль в системі оподаткування;

– аудит
державних фінансів.

• ”Облік
і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю.

• ”Облік
і аудит в управлінні бюджетними організаціями
і установами.

На факультеті
функціонують 6 кафедр. Підготовку фахівців
здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький
склад, до якого входять 9 докторів наук,
50 кандидатів наук.

Адреса факультету:
Національна академія ДПС України (каб. 256,
254, 257, 229), вул. К. Маркса, 31, м. Ірпінь,
Київська обл., 08201.

Телефони деканату:
(04497) 53050, внутр. 11-53, 12-69, 12-63,
11-45, 14-00, 14-01.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций