Історія Національного університету державної податкової служби України

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Історія Національного університету державної податкової служби України
бере початок у 1921 році з Українського торф’яного технікуму, що
розташовувався у місті Києві по вул. Тимофіївській,12. Першим директором
технікуму був призначений член Академії наук України Клопотов Б.М.
Технікум вважався вищим навчальним закладом, після закінчення якого
слухачам присвоювали кваліфікацію інженера-торфмейстера і техніка з
торфодобування. Перший випуск за скороченою програмою відбувся у 1922
році. У 1932 році Київський торф’яний технікум був переведений у селище
Ірпінь під назвою “Ірпінський торф’яний технікум” у складі
навчально-виробничого торф’яного комбінату. Директором комбінату був
призначений Ф.О. Сербін. За перші 20 років у технікумі було підготовлено
більше 4 тис. спеціалістів.

Головний корпус Ірпінського індустріального технікуму

22 червня 1941 року 40 випускників були призвані до лав армії,
майже ніхто з них не повернувся. Усього у боротьбі з фашистами у роки
Великої Вітчизняної війни брали участь близько 3 тисяч студентів,
викладачів і співробітників Ірпінського торф’яного технікуму. Випускник
технікуму 1933 року Бійма Іван Спиридонович за взяття Берліна удостоєний
звання Героя Радянського Союзу. 6 листопада 1943 року воїни 74-ї
стрілецької дивізії звільнили Ірпінь. За час окупації технікум був
зруйнований, але вже у березні 1944 року він відновив роботу під назвою
“Ірпінський гірничо-паливний технікум”. Директором був призначений Любий
Й.Н., а потім Коломинов П.О. У 1944–1945 навчальному році до технікуму
було прийнято на перший курс 120 чол., на другий – 38 чол., на третій –
12 чол., на четвертий – 4 чол. Студенти брали участь у відбудові
технікуму, а ще займались у спортивних секціях, гуртках, художній
самодіяльності. У 1946 році відбувся перший післявоєнний випуск 13
спеціалістів. З 1947 року технікум очолював Кухарук О.С. У 1951 році був
введений в експлуатацію навчальний корпус (нині головний корпус
университету), у 1955 р. – гуртожиток та житловий будинок для
викладачів. Саме тоді утворилось студентське містечко, розташоване у
мальовничій парковій зоні. У 1960 році у технікумі вводяться
спеціальності: “Технологія силікатів”, “Технологічне обладнання
промислових підприємств”, “Обробка металів різанням”. У 1961 році
Ірпінський гірничо-паливний технікум був перейменований в Ірпінський
індустріальний технікум. У 1968 році в ньому проводилась підготовка
спеціалістів уже за десятьма спеціальностями. Протягом 1946–1968 рр.
було випущено 3 800 спеціалістів.

Павленко В.І.

1969 рік ознаменував новий етап у розвитку технікуму. Директором
технікуму призначено Павленка Володимира Івановича. За 22 роки під його
керівництвом була створена сучасна навчально-матеріальна база. За плідну
працю з підготовки спеціалістів для народного господарства Павленко
В.І. був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, йому було
присвоєно звання “Заслужений учитель Української РСР”. Починаючи з 1975
року, Ірпінський індустріальний технікум займав перші місця на виставках
технічної творчості серед технікумів м. Києва й області. У 1980 році
технікум готував спеціалістів за спеціальностями: “Економіка і
планування в галузях народного господарства”, “Бухгалтерський облік,
контроль і аналіз господарської діяльності”, “Обробка матеріалів на
станках і автоматичних лініях”, “Монтаж та експлуатація
електрообладнання підприємств і громадських споруд”, “Експлуатація
станків з програмним управлінням і робототехнічних комплексів”,
“Налагодження і експлуатація електронних пристроїв програмного
управління і обладнання автоматизованого виробництва”, “Механізація і
автоматизація торф’яного виробництва”, “Виробництво виробів і покриття
із полімерних матеріалів”, “Інструментальне виробництво”. У 1986 році
відкривається нова спеціальність “Експлуатація та налагодження станків з
програмним і числовим управлінням”. За період з 1969 до 1990 року
випуск спеціалістів становив 16 653 чол. Пріоритетним напрямом технікуму
в цей час стали економічні спеціальності.

Мельник П.В.

У 1990 році Ірпінський індустріальний технікум був
реорганізований у середній навчальний заклад нового типу – Ірпінський
індустріальний технікум (коледж). Він готував механіків торф’яного
виробництва, механіків-електриків, технологів з обробки металів,
технологів виробів із пластмаси, бухгалтерів, плановиків-економістів
машинобудівного виробництва, наладчиків верстатів з програмним
управлінням, спеціалістів банківської справи. У 1991 році директором
коледжу був призначений Мельник Петро Володимирович, випускник технікуму
1976 року, кандидат економічних наук. Здійснювалася ступенева
підготовка кадрів спільно з вищими навчальними закладами України.
Випускники для продовження навчання направлялись до Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка, Київського
політехнічного інституту, Інституту народного господарства, Київського
інституту легкої промисловості, Рівненського інституту інженерів водного
господарства тощо. У 1995 році Ірпінський індустріальний технікум
(коледж) був перейменований у Ірпінський фінансово-промисловий коледж.

У 1996 році на базі Ірпінського фінансово-промислового коледжу
був створений Український фінансово-економічний інститут,
підпорядкований Міністерству фінансів України, а з 15 листопада 1996
року його було передано у підпорядкування Державної податкової
адміністрації України. Ректором був призначений Мельник П.В. Інститут
здійснював освітню діяльність за такими кваліфікаційними рівнями:
молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст. Було створено п’ять
факультетів: фінансово-економічний, юридичний, обліково-економічний,
факультет податкової міліції (1997 р.), заочний факультет та сімнадцять
кафедр. Постановою Кабінету Міністрів України у структурі інституту
створено Центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів для Державної податкової адміністрації України.

У 1999 році, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України,
на базі Українського фінансово-економічного інституту була створена
Академія державної податкової служби України. Очолив академію П.В.
Мельник, доктор економічних наук, професор. За вагомий внесок колективу
академії у розвиток національної освіти і науки Указом Президента
України від 21.08.2003 р. № 870/2003 Академії ДПС України надано статус
національної.

23 серпня 2006 року Розпорядженням Кабміну України № 472-р
Національну академію державної податкової служби України перетворено на
Національний університет державної податкової служби України.

У структурі Національного університету ДПС України функціонують 6
факультетів, де, крім економістів, бухгалтерів, фінансистів та офіцерів
податкової міліції, готують фахівців з фінансового права,
оподаткування, оперативно-розшукової діяльності та
кримінально-процесуальної діяльності, податкового контролю і аудиту,
обліку платежів та платників податків. Відкрито нові спеціальності:
банківська справа, міжнародна економіка, інтелектуальні системи
прийняття рішень, соціальна робота. За час свого існування навчальний
заклад підготував майже 60 тис. фахівців. Завдяки їхній високій
кваліфікації, професійному вмінню наш університет відомий далеко за
межами України.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций