Кафедра статистики

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Керівництво

Таблица 1

  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
МАНЦУРОВ Ігор Германович
професор,
доктор економічних наук
телефон:
+38 — 044 — 537 — 0740
E-Mail: [email protected]
  ЗАСТУПНИК
ВАЩАЄВ Сергій Сергійович доцент,
кандидат економічних наук
телефон:
+38 — 044 — 537 — 0741
E-Mail: [email protected]

Місія кафедри полягає в:

 • розробці новітньої
  методології статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів,
  орієнтованої на використання світових досягнень у галузі статистики,
  адаптованих до сучасних умов розвитку України. Реалізації на цій основі
  фундаментальних наукових досліджень у галузі статистики;
 • сприянні формуванню в
  країні професійних, організаційних та інституційних умов для створення в
  Україні сучасного інформаційного простору та ефективного конкурування
  на глобальному ринку статистичних та інформаційно-аналітичних послуг;
 • наданні студентам
  бакалаврського та магістерського рівнів знань та навичок, необхідних для
  фахового глибокого та всебічного аналізу масових даних як бази
  управління соціально-економічними явищами і процесами на макро- і мікро-
  рівні. Це здійснюється на базі професійних стандартів, що поєднують
  передовий український та іноземний досвід;
 • підготовці фахівців
  вищої кваліфікації (докторів та кандидатів наук), здатних забезпечити
  виконання вищезгаданих приоритетних завдань.

Реалізація цієї місії
має сприяти формуванню в Україні нової генерації висококваліфікованих
спеціалістів зі статистики, які мають здібності до економічного
мислення, аналітики та проектування, особисті якості організатора,
лідера, що в сукупності сприяє зростанню попиту на кваліфікованих
спеціалістів як у галузі статистики, так і в інших галузях економіки.
Крім того, це буде сприяти суттєвому підвищенню кваліфікації економістів
інших спеціальностей у галузі статистичного та
інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічними і
соціальними процесами.

Сучасне технічне та
методичне забезпечення дає змогу здійснювати підготовку
спеціалістів-статистиків бакалаврського та магістерського рівня за
такими напрямками: економічна статистика; фінансово-банківська
статистика; статистика ринків; соціальна та демографічна статистика;
правова статистика; державна статистика тощо. Усе це робить
спеціальність привабливою та значно розширює перелік тих сфер ринку
праці, де випускники кафедри можуть застосувати свої знання та вміння,
працюючи на посадах аналітиків, експертів, радників, консультантів вищої
кваліфікації для всіх сфер та напрямків діяльності, у тому числі, і в
першу чергу — у сфері державного управління; у науково-дослідних і вищих
навчальних закладах; у фінансово-кредитних установах; в українських,
транснаціональних корпораціях, консалтингових компаніях; у сфері бізнесу
на посадах аналітиків, експертів, консультантів тощо.

Важливим фактором
розвитку діяльності кафедри є робота щодо залучення до
професорсько-викладацького складу кафедри видатних учених, провідних
фахівців у галузі теорії та методології статистики, спеціалістів з
досвідом наукової роботи в інститутах Національної академії наук
України, у тому числі зі складу здібних випускників факультету.

Кафедра веде свою роботу
не тільки у напрямку підготовки фахівців-статистиків, але і є базою для
формування наукової і управлінської статистичної еліти через
аспірантуру та докторантуру, конкурс до яких зростає з кожним роком.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций