Кафедра інформатики

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри —
ШАРАПОВ Олександр Дмитрович,
кандидат технічних наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України
Т. +38-044-537-07-29
e-mail: [email protected]

Заступник завідувача кафедри —
КЛИМЕНКО Ольга Федорівна,
кандидат економічних наук, доцент
Т. +38-044-537-07-31
e-mail: [email protected]

Загальна інформація
ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

· Фундаментальні наукові
дослідження в галузі системного аналізу та синтезу соціально-економічних
систем в умовах посилення глобалізаційних процесів

· Удосконалення
сучасної методології та інструментарію дослідження нелінійної
поведінки, явищ самоорганізації, кооперативних ефектів та хаотичних явищ
в економіці

· Розробка сучасних програмних, апаратних і
комунікаційних засобів та комп’ютерно-інформаційних технологій
моніторингу й діагностики соціально-економічними систем та їх
функціональних складових

· Розробка та впровадження систем дистанційного навчання

· Надання
студентам бакалаврського і магістерського рівня знань та формування
практичних навичок щодо використання сучасних інформаційних систем і
технологій до завдань управління соціально-економічними системами різних
рівнів агрегування (макрорівень, галузі та сектори економіки,
мікрорівень), сфер діяльності (виробнича і невиробнича) та функцій
(маркетинг, фінанси, бухоблік та аудит і т. і.)

· Підготовка
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів
наук), здатних забезпечити виконання вищезазначених пріоритетних завдань
У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює з іншими навчальними закладами, зокрема:

Національним
університетом ім. Т. Шевченка, Університетом «Києво-Могилянська
академія», НТУ «Київський політехнічний інститут», НТУ «Харківський
політехнічний інститут», Львівським національним університетом ім. І.
Франка, Національним університетом ім. Б. Хмельницького (м. Черкаси),
Черкаським державним технологічним університетом, University of Waterloo
(Ontario, Canada), Молдовською економічною академією (Молдова, м.
Кишинеу) тощо.

а також і з державними та науковими установами:

Державним комітетом
статистики України, Національним банком України, Міністерством фінансів
України, НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань європейської
інтеграції, Державним НДІ інформатизації та моделювання економіки.
Спільна науково-дослідна робота з цими установами ґрунтується на
розвитку комплексної теми досліджень: «Складні динамічні системи в
трансформаційній економіці».


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций