Факультет інформаційних систем і технологій

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Загальнi вiдомостi

Основним
джерелом підвищення ефективності будь-якої економічної діяльності є
вдосконалення системи управління господарськими об’єктами, що неможливо
без застосування теоретичних і практичних досягнень економічної
кібернетики. Економічна кібернетика розглядає економіку, а також її структурні та функціональні ланки як системи, в яких відбуваються процеси регулювання та управління за допомогою руху і перетворення інформації. Методи економічної кібернетики дають можливість стандартизувати та уніфікувати інформацію, раціоналізувати отримання, передавання та оброблення економічної інформації, обґрунтувати структуру та склад технічних засобів її
обробки. Суть кібернетики — дослідження того спільного, що є в закономірностях процесів управління, котрі відбуваються в об’єктах
у різних середовищах, умовах і сферах, які називають складними динамічними системами.

Кібернетика сформувалась та розвивається як надзвичайно широкий науково-технічний напрямок, який спирається на два крила, кожне з яких сприяє її рухові вперед тільки у взаємодії.
Одне — охоплює дисципліни економіко-математичного спрямування, завданням якого є освоєння сучасного інструментарію моделювання соціально-економічних систем різного рівня (математичних та інших методів моделювання), а друге — опановує інформаційну складову процесів управління
господарськими об’єктами різного рівня.

Не
менш важливим напрямком є підготовка фахівців для розробки,
впровадження  і супроводу інформаційних систем і технологій ,
інтелектуальних систем оброблення  інформації і систем підтримки
прийняття рішень в економіці , менеджменті та бізнесі, а також в інших
сферах людської діяльності.  Реалізація на цих умовах організаційних та
професійних навичок сприяє формуванню  сучасного інформаційного простору та ефективного конкурування на глобальному ринку статистичних та інформаційно-аналітичних послуг.

Саме фахівці з

-  економічної кібернетики;

-   інтелектуальних систем прийняття рішень;

-   статистики.

готує факультет інформаційних систем і технологій. Підготовка здійснюється на бакалаврському та магістерському освітньо-кваліфікаційному рівнях.

На
бакалаврському рівні, крім дисциплін гуманітарного та фундаментального
циклів, які є спільними для всіх факультетів, вивчаються професійно
орієнтовані дисципліни: інформатика та комп’ютерна техніка, комп’ютерні
мережі, методи дослідження операцій, системний аналіз, алгоритмізація та
програмування, інформаційні системи і технології, програмні оболонки і
пакети, моделювання економіки, методи прогнозування, проектування баз і
сховищ даних, системи підтримки прийняття рішень і експертні системи,
електронна комерція, економіка та організація інформаційного бізнесу та
ін.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций