Кафедра філософії

Розміщено Гуманітарні в 17 октября 2010

Керівництво
Завідувач кафедри
СВIНЦІЦЬКИЙ Володимир Миколайович
професор, доктор філософських наук;
телефон: (044)-489-09-54

Заступники
МIШИН Володимир Миколайович
доцент, кандидат філософських наук;
телефон: (044)-489-09-54

Заступник з наукової роботи
АРУТЮНОВ Вячеслав Хуршудович
професор, кандидат філософських наук.
телефон: (044)-489-09-54

Технічний персонал кафедри:
Старший лаборант
Пономаренко Олена Миколаївна

Лаборанти
Лановенко Олеся Олексіївна,
Тодосієнко Ірина Федорівна
Контактні телефони: (044)-489-09-54


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра філософії відокремлена в самостійну
структурну одиницю в складі вузу з 1974 р. До вказаної дати філософські
дисципліни читалися в межах об’єднаних з іншими гуманітарними
дисциплінами кафедр. У 1974 р. на посаду першого завідуючого кафедри
філософії був обраний доктор філософських наук, професор Свiнціцький В. М.

У різний час на кафедрі працювали відомі в Україні і за її межами вченi: доктор фiлософських наук, професор М. Б. Вiльницький, професор Є. С. Жарiков, доктор філософських наук, професор В. Л. Оссовський, професор Б. В. Пясковський, професор О. I. Клепiков, доктор фiлософських наук, професор М. М. Гошовський, доценти,
кандидат філософських наук М. С. Iндюков, М. В. Бочарова, В. Т. Оратовський та iн.

Діяльність
кафедри здійснюється за напрямами: навчальна робота зі студентами,
магістрами і аспірантами (проведення лекцій, семінарських занять,
заліків, іспитів), навчально-методична робота (підготовка та видання
навчальних та навчально-методичних посібників, робочих програм, текстів
лекцій із нормативних курсів філософії, логіки, культурології,
релігієзнавства, методології соціально-економічного пізнання, етики та
естетики і спецкурсів із філософії глобальних проблем сучасності,
системного аналізу в дослідницькій діяльності тощо), підготовка
науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за спеціальністю
«Соціальна філософія» (захистили кандидатські дисертації 6 аспірантів
кафедри), науково-дослідна робота (розробка державних та
госпрозрахункових науково-дослідних програм, підготовка докторських і
кандидатських дисертацій, наукових публікацій із проблем соціальної
філософії, методології соціально-економічних досліджень, глобальних
проблем сучасності). Усі наукові дослідження на кафедрі зосереджені
навколо теми «Філософське осмислення соціально-економічних проблем
сучасності, тенденцій їх розвитку».


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций