Кафедра менеджменту банківської діяльності

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Керiвництво:

Завідувач кафедри:
Примостка Людмила Олександрівна –
професор, доктор економічних наук

Заступники завідуючого кафедри:
з навчально-методичної роботи:
Конопатська Лариса Василівна –
доцент, кандидат економічних наук

з наукової роботи:
Нікітін Андрій Валерійович
доцент, кандидат економічних наук

Технічний персонал кафедри:

Завідувач навчально-консультаційним пунктом:
Бровченко Марія Нилівна
Лаборант:
Суторміна Катерина Миколаївна

Загальна інформація

Кафедра менеджменту банківської діяльності ДВНЗ
„Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
створена у листопаді 2005 р. шляхом поділу кафедри банківської справи.
На кафедрі працює 28 викладачів, з них 3 доктори наук та 13 кандидатів економічних наук.
Кафедра менеджменту банківської діяльності готує бакалаврів та магістрів з економіки по спеціальності “Банківська справа”.
За
кафедрою закріплено 17 нормативних та вибіркових дисциплін, більшість з
яких викладається на кредитно-економічному факультеті. Дисципліна
„Безпека бізнесу” є вибірковою для студентів всіх економічних
спеціальності ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана” (крім спеціальності 6402
«Правознавство»), дисципліна „Банківська справа” є вибірковою для
факультету інформаційних систем і технологій, дисципліна „Маркетинг у
банку” є нормативною для магістрів спеціальності „Банківська справа”
(всі магістерські програми) та вибірковою для бакалаврів спеціальності
„Маркетинг”. З 2008 року введено нову дисципліну бакалаврського рівня
підготовки «Фінансова біржова діяльність» (вибіркова, ІІІ-й курс) для
студентів кредитно-економічного факультету, фінансово-економічного та
факультету міжнародної економіки та менеджменту.

Кафедра є випускаючою і має дві магістерські програми 8105/3 – «Регулювання банківської діяльності» і 8105/4 – «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку».
Магістерська програма
“Регулювання банківської діяльності”
(керівник програми – доктор економічних наук, професор Л.О. Примостка)
призначена для підготовки вищого керівного складу банківських установ та
фахівців для центрального апарату та регіональних відділень
Національного банку України, органів банківського нагляду.
Навчання за програмою передбачає поглиблену практичну підготовку магістранта.
Метою
магістерської програми “Регулювання банківської діяльності” є
підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно управляти
банківською системою, приймати обґрунтовані управлінські рішення в сфері
регулювання банківської діяльності, здійснювати банківський нагляд,
підвищувати надійність та ефективність діяльності банків.

Завданнями
магістерської програми “Регулювання банківської діяльності” є:
- довести до студентів розуміння сутності, цілей та провідних засад процесу управління банківською системою;
- навчити обґрунтовувати та застосовувати інструменти банківського нагляду;
- ознайомити магістрантів з сучасними методами управління в різних сферах банківської діяльності;
- навчити ефективно використовувати методи управління
в практичній діяльності банку;
- поглибити загальну фахову підготовку магістрантів.

Магістерська програма “Фінансова аналітика та інжиніринг у банку”
(керівник програми – кандидат економічних наук, доцент А.В.Нікітін)
призначена для підготовки фахівців фінансово-аналітичної служби банку,
керівного складу банківських установ та фінансових бірж, фінансових
аналітиків рейтингових агенцій, інвестиційних, страхових і фінансових
компаній, пенсійних фондів. Навчання за програмою передбачає поглиблену
практичну підготовку магістранта.

Метою магістерської програми
“Фінансова аналітика та інжиніринг у банку” є підготовка фахівців
високого рівня, здатних на високому професійному рівні здійснювати
аналітичні дослідження в фінансово-банківській галузі, розробляти та
впроваджувати на ринку нові фінансові інструменти та банківські
продукти, надавати аналітичне обґрунтування управлінських рішень,
ефективно управляти фінансово-аналітичною службою банку, підвищувати
надійність та ефективність діяльності банківської установи.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций