Кафедра банкiвської справи

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Керівництво кафедри:

Таблица 1

Завідувач кафедри:
МОРОЗ Анатолій Миколайович
доктор економічних наук,
професор, заслужений
діяч науки і техніки
Завідувач кафедри:
МОРОЗ Анатолій Миколайович —
доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи:
Остапишин Тетяна Петрівна —
кандидат економічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи:
Чуб Павло Михайлович —
кандидат економічних наук, доцент

Технічний персонал кафедри:
завідувач навчально-консультаційного
пункту

Блохіна Тетяна Георгіївна;

старший лаборант
Санталова Тетяна Аркадіївна;

старший лаборант
Косян Ніна Михайлівна.

 


Загальні відомості

 
Кафедра
банківської справи готує бакалаврів та магістрів (магістерська програма
«Банківський менеджмент» ? 8105/1) з галузі знань «Економіка і
підприємництво» за напрямом підготовки «Фінанси та кредит» зі
спеціалізацією «Кредит» для роботи в установах комерційних банків,
Національного банку України та інших кредитних установах. Економісти
цього профілю займаються організацією банківської діяльності,
кредитуванням, розрахунковим обслуговуванням виробничої та інвестиційної
діяльності підприємств і господарських організацій, громадян; виконують
операції з цінними паперами.
 


Історія

Кафедру банківської
справи Київського національного економічного університету засновано у
вересні 1945 р. Місія кафедри — формування наукового світогляду
майбутніх спеціалістів, виховання у них високих моральних якостей,
любові до своєї професії, прагнення працювати на користь народу України.
Кафедра
за роки свого існування перетворилася на один з провідних наукових
центрів з банківської справи. Вона є координатором і головним виконавцем
наукових тем з грошового обігу, кредиту, банківської справи. Тут
провадяться наукові дослідження з проблем, що мають науково-теоретичне і
практичне значення.
 
Завідувачі кафедри — доктори економічних наук, професори:
Власенко Василь Євтіхійович (3.08.1945 — 1.01.1970 рр.)
Берков Микола Тихонович (13.07.1970 — 5.06.1991 рр.)
Савлук Михайло Іванович (7.06.1991 — 4.12.1993 рр.)
Мороз Анатолій Миколайович (6.12.1993 — до теперішнього часу)


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций