Кафедра будівельної механіки

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра будівельної механіки забезпечує підготовку бакалаврів і спеціалістів на всіх факультетах університету. Готує спеціалістів та магістрів за фахом “Промислове і цивільне будівництво”.
Кафедра будівельної механіки заснована в 1930 році. Завідувачами кафедри були: професор О.А. Уманський; дійсний член Академії наук УРСР, професор М.В. Корноухов; професор Д.В. Вайнберг, професор Г.В. Ісаханов. З 1989 року кафедрою керує член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор В.А. Баженов. У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги: професори П.М. Варвак, В.Г. Чудновський, І.Я. Аміро, О.І. Стрельбицька, Г.Г. Влайков, Г.Б. Ковнеристов; доценти В.З. Ждан, Г.Й. Мельниченко, Р.К. Дем’янюк та інші.
У 1961 році при кафедрі була організована Проблемна науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій. На її базі у 1991 році створено Науково-дослідний інститут будівельної механіки (НДІБМ).
Наукова тематика кафедри і НДІБМ полягає в фундаментальних та пошукових дослідженнях у галузі теорії розрахунків на міцність, стійкість та коливання складних просторових конструкцій, які знаходяться в екстремальних умовах експлуатації, з урахуванням геометрично- і фізично-нелінійного характеру деформування, дійсних властивостей матеріалу підчас силових, температурних, електромагнітних та інших статичних та динамічних впливах і створенні на цій основі комп’ютерних автоматизованих систем досліджень у галузі будівельної механіки, проблемно- та об’єктно-орієнтованих пакетів прикладних програм.
Викладачами і співробітниками кафедри захищено 21 докторську і 182 кандидатські дисертації. У 2000 р. вийшов підручник для вузів України “Будівельна механіка. Комп’ютерний курс” (авт. В.А. Баженов, С.Я. Гранат, О.В. Шишов).
У 1991 році за розробку “Теорія, методи математичного моделювання та чисельний аналіз процесів деформування складних просторових конструкцій” колективу співробітників у складі В.А. Баженов, Є.О. Гоцуляк, В.І. Гуляєв, О.І. Гуляр, Є.С. Дехтярюк, Г.В. Ісаханов, В.М. Кислоокий, О.С. Сахаров присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Завідувачу кафедри професору В.А. Баженову в складі авторського колективу присвоєне звання лауреата Державної премії України 2003 року.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций