Кафедра iноземних мов ФЕФ

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри —
Гузік Тетяна Анатоліївна,
канд. пед. наук.

Заступники завідувача:

Касьян Валентина Миколаївна,
старший викладач;

Машкова Інна Миколаївна,
старший викладач.

Завідувач кафедри —
Гузік Тетяна Анатоліївна

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

У будь-якому суспільстві університети,
як вищі освітні заклади, відіграють важливу роль у житті країни. Вони
дають фундаментальні знання з різноманітних предметів, розвивають певні
навички та вміння, необхідні майбутнім фахівцям у вирішенні складних
виробничих ситуацій, виховують у молодого покоління патріотизм, повагу
до традицій та історії українського народу.

В економічних вузах
завданням номер один є підготовка фахівців, які могли б діяти в
економічному просторі світового масштабу. Від рівня вмінь спеціалістів
значною мірою залежить, яке місце у світовій спільноті посяде наша
країна. Володіння іноземною мовою — це та природна база для фахівця
економічних спеціальностей, яка дає йому можливість бути рівноправним
партнером у співробітництві.

З 2001 року кафедра забезпечує
викладання трьох основних європейських мов — англійської, іспанської та
французької — для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання
фінансово-економічного, обліково-економічного та кредитно-економічного
факультетів, факультету економіки аграрно-промислового комплексу.

Особливістю
викладання іноземної мови кафедрою іноземних мов ФЕФ є фахове
спрямування навчання мові, а саме підпорядкування навчального матеріалу,
методів та прийомів викладання досягненню кінцевої мети — усне та
письмове спілкування випускників економічного університету іноземною
мовою у відповідних сферах діяльності.

Окрім практичної мети,
навчання іншомовній комунікації кафедра вважає не менш важливим
досягнення освітніх та виховних цілей. Це забезпечує підвищення рівня
загальної культури студентів, розширює їхній світогляд і надає
можливість майбутнім спеціалістам достойно представляти свою країну,
беручи участь у здійсненні міжкультурних, наукових та ділових зв’язків, з
повагою відноситись до культурних та духовних цінностей країн та
народів.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций