Кафедра фiнансiв пiдприємств

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Керівництво кафедри
 

Завідувач кафедри —
Поддєрьогін Анатолій Микитович,
кандидат економічних наук, професор.

Заступники завідувача кафедри:
Буряк Леонід Дмитрович,
кандидат економічних наук, професор;

Потій Ванда Зіновіївна,
кандидат економічних наук, доцент.

Завідувач кафедри —
Поддєрьогін Анатолій Микитович


Загальна інформація

  Кафедра входить до складу
фінансово-економічного факультету та є випускаючою зі спеціальності
«Фінанси». Забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів з напряму
«Економіка і підприємництво» очної, вечірньої та заочної форм навчання.
Здійснює науково-методичне керівництво підготовкою магістрів за
програмою «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» на
фінансово-економічному факультеті, а також у Центрі магістерської
підготовки КНЕУ. Керівник програми – професор Поддєрьогін А.М. За
вказаною програмою щороку навчається понад 400 студентів
фінансово-економічного факультету та понад 100 студентів Центру
магістерської підготовки.
  У відповідності з рішенням Вченої
ради університету в 2009-2010 навчальному році відкривається нова
магістерська програма «Фінансовий контролінг», науково-методичне
керівництво якою буде здійснювати кафедра фінансів підприємств. Керівник
програми професор Терещенко О.О.

Історія

  Як самостійний структурний підрозділ кафедра
працює з жовтня 1989р.  Створення кафедри було зумовлено зростанням
контингенту студентів, які навчаються за спеціальністю «Фінанси»;
необхідністю підготовки фахівців з фінансів підприємств та підвищення
ефективності наукових досліджень фінансової діяльності суб’єктів
підприємництва в умовах формування ринкової економіки. Кафедра
сконцентрувала свої зусилля на вирішенні таких завдань: удосконалення
змісту освіти, навчальних планів за формування рівневої системи освіти;
розробка та вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу;
підготовка підручників, навчальних посібників із дисциплін, які викладає
кафедра; удосконалення організації навчального процесу та якості
підготовки фахівців; підвищення ефективності наукових досліджень
викладачів і аспірантів, а також — активізація наукової роботи
студентів.
  Значну роботу було про проведено кафедрою по
вдосконаленню навчального процесу в умовах входження України Болонський
процес.
  У відповідності з програмою інноваційного розвитку
університету колектив кафедри приділяє значну увагу впровадженню
інноваційних технологій в навчальний процес, наукові дослідження.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций