Кафедра фiнансiв

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Керівництво

Завідувач кафедри –
Федосов Віктор Михайлович,
професор, доктор економічних наук,
заслужений діяч науки і техніки України
(тел. 456-36-35);

Заступники завідувача кафедри (тел. 371-62-72):

Опарін Валерій Михайлович

професор, доктор економічних наук;

Кондратюк Сергій Якович
доцент, кандидат економічних наук;

Малік Євгенія Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент.
Завідувач кафедри –
Федосов Віктор Михайлович


ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА ЇХ БАТЬКИ! ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за
фаховим спрямуванням «Фінанси». Бакалавр отримує фундаментальну освіту,
володіє основами професійних знань, тому має можливість  або почати
працювати, або завершити освіту на рівні магістра з фінансів.

ЗАПРОШУЄМО БАКАЛАВРІВ НА НАВЧАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ!

Підготовка фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного
рівня проводиться за магістерською програмою «Державний фінансовий
менеджмент» (спеціальність «Фінанси»). Оскільки кафедра має статус
випускової, то саме тут розробляються і затверджуються теми
магістерських дипломних робіт, методичні рекомендації щодо їх виконання
та організується здійснення наукового керівництва. Захист магістерських
дипломних робіт студентів здійснюється в державних екзаменаційних
комісіях, до складу яких за рекомендаціями кафедри входять досвідчені
науковці та викладачі.
Програми підготовки магістрів орієнтовані на
працевлаштування в системі державних фінансових та фіскальних органів:
Рахункової палати,  Державної податкової адміністрації, Державного
казначейства, Контрольно-ревізійної служби, Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг або фінансових служб підприємств і організацій.

НАША ПРАКТИКА


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ

Однією
з найавторитетніших, найвідоміших і найстаріших фінансових кафедр
країни, що має славетні традиції, є кафедра фінансів КНЕУ. Історія
університету й кафедри цікава і повчальна у своєму відтворенні усієї
гами подій, що сталися в суспільстві протягом століття. Сторінки цієї
історії не завжди були легкі й приємні. Вони сповнені труднощів і
випробувань, адже період існування університету й кафедри включає і роки
царизму в Російській імперії, і революційні потрясіння, і часи воєнних
лихоліть, і радянський період нашої країни, і новітню історію незалежної
української держави. Втрати, що їх зазнав університет і весь народ у
воєнні роки і період сталінських репресій, були відчутними. Особливо
незбагненними є останні. Так. шість ректорів. які очолювали університет у
період з початку 20-х по 1934 рік, були репресовані. З них С. А.
Посвольський, М. Л. Баран, Н. М, Миколенко. А. Г. Сенченко. С. І.
Паленчук були розстріляні, а доля О. О. Карпенка й досі невідома. І це
не лише знищені люди — це втрачені знання і здібності, це перервана
спадкоємність.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций