Кафедра облiку, аналiзу та аудiту в АПК

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Таблица 1

КерівництвоЗавiдувач кафедри —
  Коцупатрий Михайло Миколайович,
  кандидат  економiчних наук, професор
 
Заступник завідувача кафедри —
  Шевченко
Юрій Андрійович
,
 старший викладач

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Кафедру обліку, аналізу та аудиту в АПК, як
самостійний підрозділ університету, було створено в 1 червня 1977 році,
внаслідок поділу за галузевою ознакою загальної (раніше існуючої)
кафедри бухгалтерського обліку. Навчальна робота ведеться кафедрою за
очною, вечірньою та заочною формами навчання за такими спеціальностями:

  • Облік і аудит
  • Економіка підприємств

 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Назва кафедри за час її функціонування змінювалася
тричі, але курс її залишався незмінним — якісна підготовка спеціалістів з
обліку, аналізу та аудиту для економіки  країни, а також учених за
спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». На момент
створення ця назва звучала так: «Кафедра бухгалтерського обліку в
сільському господарстві», потім — «Кафедра обліку та аудиту в сільському
господарстві», і нарешті — «Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК». З
часу свого заснування кафедру послідовно очолювали відомі спеціалісти і
вчені у сфері бухгалтерського обліку, доктори економічних наук,
професори Ю. Я. Литвин, В. В. Сопко, В. Г. Лінник. З червня 2006 року
кафедру очолив випускник факультету професор М. М. Коцупатрий.
Свій
«родовід» кафедра бере від єдиної колись у КНЕУ кафедри бухгалтерського
обліку, очолюваної упродовж тривалого часу доктором економічних наук,
професором П. П. Німчиновим. Усі викладачі, які працювали на кафедрі,
були його вихованцями або ж навчалися за його підручниками.
Незважаючи
на те, що в Україні вже тоді була ціла система аграрних вищих
навчальних закладів, зокрема в Києві функціонувала Українська
сільськогосподарська академія, генератором наукових нововведень з обліку
в сільському господарстві виступила саме кафедра бухгалтерського обліку
Київського фінансово-економічного інституту (бувша назва нашого
університету) — в особі тоді ще кандидата економічних наук, доцента П.
П. Німчинова. Це його пропозицію щодо впорядкування системи обліку в
колгоспах було надруковано в журналі «Вісник сільськогосподарської
науки» (№ 10, 1958). У згаданій статті П. П. Німчинов, спираючись на
«Основні положення обліку затрат і доходів у колгоспах», що були
розроблені у  1957 році УНДІЕОСГом, висвітлив найголовніші питання
нового плану рахунків, що, у свою чергу, потребувало розробки нових
облікових реєстрів, первинних і зведених документів та нових форм
річного звіту.
 Ту бурхливу дискусію, генератором якої став П. П.
Німчинов, пам’ятають усі, хто на той час був причетним до
бухгалтерського обліку та економіки сільського господарства, тобто всі,
хто на той час займався цією наукою, хто вчився у вузі чи в технікумі
або працював бухгалтером чи економічтом в аграрному секторі. І дискусія
та принесла вагомі результати – облік удосконалювався і ставав дієвим
важелем контролю і зміцнення економіки аграрного сектора.
Питання
обліку й контролю  в цілому тісно переплітаються з проблемами
планування, організації виробництва та економічного аналізу, тому
викладачі кафедри обліку працювали в тісному контакті зі спеціалістами
кафедри економіки сільського господарства факультету планування
сільського господарства. Творча співпраця спеціалістів двох скелетних
гілок аграрної науки — економіки й бухгалтерського обліку – переросла у
потребу створення на аграрному факультеті облікової кафедри профільного –
сільськогосподарського – спрямування.
Головне у роботі кафедри —
забезпечення навчального процесу. Тепер усі, хто хоче стати справжнім
економістом, розуміють, що без обліку не обійтися. Уніфікація обліку,
аудиту й звітності дає змогу одержувати повноцінні бухгалтерські та
аудиторські знання, збагачені ще й специфічними особливостями АПК, а це
значно розширює можливості працевлаштування випускників. Знання
тенденцій обліку, аналізу і аудиту доповнюється знанням сучасної
технології організації бухгалтерського обліку з використанням
комп’ютерної техніки. А це значною мірою полегшує працевлаштування наших
випускників.
Важливою ділянкою роботи колективу завжди була
підготовка педагогічних кадрів вищої кваліфікації. За тридцять років
кафедра забезпечила успішне навчання в аспірантурі та своєчасний захист
кандидатських дисертацій 42 молодих вчених, в тому числі за останні сім
років — 13 осіб.
 Викладачі і лаборанти кафедри беруть активну участь
у підготовці і проведенні щорічних міжнародних і всеукраїнських
науково-практичних конференцій викладачів і всеукраїнських наукових
конференцій студентів, що проводяться на кафедрі та факультеті економіки
АПК.
Досвідчені викладачі кафедри постійно беруть участь у
підготовці й роботі науково-методичних конференцій у нашому навчальному
закладі, в розробленні та виданні навчальни посібників, методичних
посібників з активізації навчального процесу та самостійного вивчення
профільних дисциплін.
У складі кафедри працюють: два доктори
економічних наук, професори; один кандидат економічних наук, професор;
одинадцять кандидатів економічних наук, доцентів; два кандидати
економічних наук, старші викладачі; два старші викладачі а також — три
асистенти.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций