Кафедра облiку пiдприємницкої дiяльностi

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

КЕРІВНИЦТВО КАФЕДРИ

Таблица 1

 
 Бондар Микола Іванович
 

Завідувач:
Бондар Микола Іванович
доктор економічних наук, професор.

Заступник з навчально-методичної роботи:
Добровський Василь Миколайович,
кандидат економічних наук, професор.

Заступник з наукової роботи:
Ловінська Людмила Геннадіївна
доктор економічних наук, професор

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Кафедра здійснює
підготовку фахівців на денній, вечірній та заочній формах навчання за
двома освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр та магістр за
спеціальністю «Облік і аудит». Підготовка магістрів здійснюється за
програмою «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю». Центр
післядипломної освіти КНЕУ готує фахівців з обліку і аудиту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем – спеціаліст.
Відповідно до рівнів
знань визначені номенклатури посад випускників їх задачі і функції.
Фахівці з обліку і аудиту працюють на підприємствах різних форм
власності та різних сфер діяльності: промислові підприємства, банки,
страхові компанії, науково-дослідні заклади, біржи, аудиторські,
інвестиційні та консалтингові фірми, в системі підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів та інших галузевих структурах.
Випускники КНЕУ
отримують професійні знання та практичні навички, які дозволяють їм
впроваджувати нові форми і методи обліку, раціонально використовувати
облікову інформацію в управлінні виробництвом, здійснювати
контрольно-аудиторські процедури та проводити превентивні заходи по
забезпеченню збереження майна, ефективному використанню матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів. Підготовка фахівців з обліку і аудиту
орієнтована на прогресивні сучасні методики організації навчального
процесу з врахуванням вітчизняного та світового досвіду освіти.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Під такою назвою кафедра
існує з травня 2003 р. А до цього вона називалась по-різному:
бухгалтерського обліку в промисловості, бухгалтерського обліку і
контролю, обліку і аудиту в промисловості, обліку в промисловості і була
тим осередком, на основі якого створювались нові кафедри. Початок
такого процесу був 1975 р., до якого спеціальність «Облік і аудит» була
сконцентрована на обліково-економічному факультеті. У 1976 р. частина
спеціальності відійшла на факультет економіки АПК, де була створена
спеціалізація «Облік і контроль в сільському господарстві» і випускна
кафедра під назвою «Облік, аналіз і аудит в АПК».
У 2000 р. на базі
кафедри обліку і аудиту в промисловості була створена кафедра аудиту, в
результаті кафедра обліку і аудиту в промисловості стала називатись
кафедрою обліку в промисловості. У травні 2003 р. на базі кафедри обліку
в промисловості була створена кафедра обліку базової підготовки
(теперішня назва «кафедра бухгалтерського обліку»), а сама кафедра
обліку в промисловості отримала назву кафедри обліку підприємницької
діяльності.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций