Кафедра прикладної математики

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

Кафедра готує бакалаврів за напрямом “Комп’ютерні науки”, спеціалістів і магістрів за спеціальністю “Інформаційні технології проектування” та забезпечує фундаментальну підготовку студентів комп’ютерних та інженерних спеціальностей з вищої математики, теорії ймовірності та математичної статистики, дискретної математики та системного аналізу. Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент В.В. Демченко.
Наукові дослідження ведуться за напрямами:

- математичне моделювання об’єктів і систем, оптимізація процесів управління в багатовимірних комунікаційних мережах (академік Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор В.М. Михайленко; кандидат технічних наук, професор Н.Д. Федоренко, кандидати технічних наук, доценти О.І. Баліна, І.С. Безклубенко, Н.І. Полтораченко, Л.І. Турчанінова);
- розробка інформаційних технологій проектування та управління інструментальних і прикладних програмних засобів комп’ютерної графіки та геометричного моделювання, геоінформаційних систем і технологій (кандидати технічних наук, доценти В.В. Демченко, Л.І. Турчанінова, асистенти С.В. Білощицька, Є.В. Бородавка, О.В. Горда)
- розробка і впровадження інформаційно-інтегрованих адаптивних програмних засобів для підтримки кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кандидат технічних наук, доцент В.В. Демченко, асистент О.Г. Мартинюк).


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций