Кафедра iноземних мов ФМ

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

завідувач кафедри —

Друзь Юрій Миколайович,

кандидат педагогічних наук, доцент (тел. 371-6170).

Загальна інформація

 

Кафедра здійснює
викладання на факультетах маркетингу, економіки та управління,
інформаційних систем і технологій на денній. вечірній та заочній формах
навчання. Викладачі кафедри також проводять заняття в
Науково-консультаційному пункті, готуючи здобувачів до кандидатського
іспиту, у Центрі магістерської підготовки. а також — у відділенні
довузівської підготовки, готуючи абітурієнтів до вступних іспитів.

Кафедра здійснює
викладання англійської, французької та іспанської мов за професійним
спрямуванням на вказаних факультетах, а також викладання іноземних мов
за програмою поглибленого вивчення іноземних мов у групах, які
формуються на конкурсній основі за результатами тестування. Ця програма
передбачає чотири роки навчання і після успішного складання державного
іспиту студенти отримують відповідний запис у диплом бакалавра.

Успішне здійснення
навчального процесу забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедри,
які постійно підвищують свою кваліфікацію в різних закладах і
організаціях, у тому числі й закордонних. На даний час на кафедрі працює
28 викладачів (4 за сумісництвом), з них 6 кандидатів наук, доцентів,
які на високому науково-методичному рівні забезпечують викладання
іноземних мов.

Кафедра має у своєму
розпорядженні 3 лінгафонні кабінети, обладнані сучасними аудіо- та
відео- засобами навчання з широким вибором відповідних носіїв записів,
які інтенсивно застосовуються для оволодіння навичками сприйняття
іноземної мови на слух.

Для забезпечення якісної
підготовки майбутніх фахівців використовуються розроблені кафедрою
ситуаційні завдання, ділові ігри, тести тощо. Усе це уможливлює
оптимізацію навчального процесу, сприяє максимальному наближенню процесу
навчання іноземних мов до потреб економічного фаху.

Історія

 

Викладання іноземних мов
у нашому університеті здійснюється з часів його заснування. Тривалий
час у нашому навчальному закладі була тільки одна кафедра іноземних мов,
яку в різний чаc очолювали Н. В. Славіна, Ю. О. Жлуктенко, В. Т.
Ушакова, С. М. Савицька, О. Л. Шевченко. У 1992 році вона була поділена
на дві — кафедру іноземних мов фінансово-економічного факультету та
кафедру іноземних мов факультету міжнародної економіки та права. Від
першої з них у 1994 році виокремилася кафедра іноземних мов факультету
маркетингу. Першим завідувачем кафедри була призначена старший викладач
Й. Ю. Кунатенко; з 1999 р. її очолює кандидат педагогічних наук доцент
Ю. М. Друзь.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций