Факультет економіки та підприємництва Київського університету ринкових відносин

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Базовий факультет Університету. З реалізації його освітніх програм «КРОК» розпочав свою діяльність. Проводить підготовку фахівців-економістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Підготовка за структурою та змістом відповідає державним вимогам, що підтверджено ліцензіями та акредитаційними свідоцтвами.

Випускники Університету – компетентні фахівці з фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту, економіки підприємств та маркетингу – відіграють важливу роль у розвитку ринку праці України і працюють практично у всіх сферах господарювання та галузях економіки.

Факультет економіки та підприємництва – це високопрофесійний та умотивований науково-педагогічний колектив однодумців. На факультеті працюють відомі в Україні та за її межами економісти. Штатний колектив факультету налічує 10 докторів та близько 50 кандидатів наук. Підручники та посібники, видані нашими викладачами, широко використовують не лише студенти для теоретичної підготовки, а й практики сучасного бізнесу.

На сьогодні факультет бере активну участь у реалізації міжнародних освітніх програм, що дає змогу студентам проходити стажування за кордоном. Факультет підтримує дружні зв’язки з підприємствами, організаціями, міністерствами та установами, завдяки чому наші студенти мають можливість отримувати сучасну практичну підготовку.

Родзинкою факультету є спеціалізовані освітні програми, тобто можливість навчатись одночасно за декількома напрямами і сформувати унікальний профіль індивідуальної професійної компетенції.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций