Кафедра вищої математики

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

Завiдувач кафедри:
Макаренко Олександр Іванович —
професор, кандидат фiзико-математичних наук.
Телефон: 489-09-41

Заступник:
Лісовська Валентина Петрівна —
доцент, кандидат фізико-математичних наук.

завiдувач кафедри:
Макаренко Олександр Іванович —

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень викладання математики значною мірою визначає
науковий потенціал вищого на-вчального закладу. Математика як навчальна
дисципліна міцно зайняла місце в навчальних планах усіх без винятку
економічних спеціальностей. Широке застосування математичних методів —
характерна риса сучасної економіки. Людство нині усвідомило, що знання є
точними лише тоді, коли для їх подан-ня використовуються математичні
моделі та методи, існуючі або розроблені спеціально. Кафедра вищої
математики нині є провідною з математичної підготовки для усіх вищих
навчаль-них закладів України, які готують бакалаврів та магістрів з
економічних спеціальностей.

Курс вищої математики, котрий викладає колектив
кафедри, включає як розділи чистої (теоретичної) математики, так і
розділи прикладної математики, яка методами теоретичної мате-матики
визначає реальні явища. Прикладна математика дає основи математичного
моделювання, якісного і кількісного дослідження математичних моделей.

Зусилля колективу кафедри завжди були спрямовані на
те, щоб студенти передусім оволодівали логічними структурами математики,
які становлять фундаментальну математичну базу, без опану-вання якої
неоможлива якісна підготовка фахівців високої кваліфікації.

Кафедра вищої математики чітко визначила основні
цілі, що стоять перед математичною освітою у вищому навчальному закладі
економічного спрямування. Студенти в межах своєї спеціальності повинні
вміти: формувати фахові завдання як математичні задачі; вибрати
математичні методи для розв’язання сформульованих задач; використовувати
якісні математичні методи дослідження; за-стосовувати для розв’язання
задач чисельні методи з використання сучасної обчислювальної техніки;
спираючись на проведений математичний аналіз, формулювати практичні
рекомендації стосовно досліджуваної економічної проблеми.

З 2000 року колектив кафедри викладає курс теорії
ймовірностей та математичної статистики. Це самостійні математичні
науки, які є теоретичною основою викладання багатьох еономічних,
соціалогічних та спеціальних дисциплін, вони використовуються в багатьох
галузях науки, а та-кож розумними бізнесменами та керівниками різного
рівня. Мета цих навчальних дисциплін — ознайомити студентів з основними
поняттями, методами, теоремами та формулами теорії ймовірностей,
допомогти їм набути первинних навичок застосування теоретичного
матеріалу в різних випадках.

З 2005 року з’явились нові дисципліни — «Математична
економіка» та «Фінансова математика», які теж розроблені колективом
кафедри. В останні роки постійно зростав кількісний склад кафед-ри,
значно покращилося методичне забезпечення навчального процесу та
самостійної роботи студентів, розширилися та зміцніли наукові та
методичні зв’язки зі спеціальними кафедрами університету, багатьма
інститутами Національної академії наук, вищими навчальними закладами
України та інших країн.

Викладачі кафедри успішно впроваджували свій
викладацький досвід в інших країнах. Зокрема, викладали вищу математику:
доцент В. Д. Гетманцев у 1965—1966 р р. в університеті м. Санта-Клара
(Куба); доц. І. Ф. Греджук з 1976 по 1980 р. працював в національній
школі інженерів м. Бомако (Малі), а з 1984 по 1988 р. — у національному
університеті м. Бужумбура (Бурунді); доц. О. І. Макаренко з 1984 по 1987
р. викладав математику в Національному університеті м. Угадугу
(Бур-кіна-Фасо).


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций