Кафедра управлiння персоналом

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Керiвництво кафедри:

Завiдувач кафедри —
КОЛОТ Анатолiй Михайлович
професор, доктор економiчних наук.

Заступники:
ПЕТЮХ Василь Миколайович
професор, кандидат економiчних наук.

ГЕРАСИМЕНКО Оксана Олександрівна
доцент, кандидат економічних наук

завiдувач кафедри —
КОЛОТ Анатолiй Михайлович

Загальні відомості

Кафедра
управлiння персоналом – одна з провідних випускових кафедр Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Штатний
склад кафедри - 39 науково-педагогічні працівники, на умовах сумісництва
працюють 17 викладачів. Щороку кафедра випускає близько 150 фахівців за
спеціальністю “Управління персоналом і економіка праці”. Підготовка
фахівців здійснюється за різними формами навчання: біля 75 студентів
випускається на денній, 50 – на заочній і 25 – на вечірній формі
навчання. Після закінчення IV курсу випускники отримують базову вищу
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, а після закінчення
V курсу навчання за магістерською програмою “Менеджмент персоналу” -
повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.

Історична довідка про кафедру

Історія сучасної кафедри
управління персоналом КНЕУ розпочинається з 1 вересня 1965 року, коли
ректорат Київського інституту народного господарства ухвалив рішення про
утворення нового факультету — економіки праці та матеріально-технічного
постачання — і випускної кафедри з однойменною назвою.

Підготовку
фахівців з вищою освітою за фахом «Економіка праці» в Україні
започатковано у 1961 році на планово-економічному факультеті Київського
інституту народного господарства. Перший випуск фахівців за даною
спеціальністю відбувся в 1965 році.

У зв’язку зі зміною назви
спеціальності та змісту навчання фахівців упродовж 40 років кафедра
неодноразово змінювала свою назву. Сучасну назву кафедра управління
персоналом отримала у 2003 році.

За часів суверенітету України
кафедра стала навчально-методичним центром з підготовки фахівців для
сфери соціально-трудових відносин на макро- та мікрорівні. У 1994 р. на
базі кафедри створено секцію управління трудовими ресурсами у складі
Науково-методичної комісії з напряму «Економіка і підприємництво»
Міносвіти України. Починаючи з 2003 року секція має назву, ідентичну
спеціальності, — «Управління персоналом і економіка праці».
Спеціалізація випускників здійснюється за магістерською програмою
«Менеджмент персоналу».

За період з 1965 по 2004 рік за денною,
вечірньою, та заочною формами навчання підготовлено близько 6500
фахівців — громадян України, Російської Федерації, Казахстану,
Туркменії, Грузії, Молдови, Німеччини, Чехії, Болгарії, Монголії,
В’єтнаму, Йемена, Анголи, Куби, Руанди, Ефіопії, Єгипту.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций