Кафедра маркетингу

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Керівництво

Завiдувач кафедри:
ПАВЛЕНКО Анатолій Федорович
академік АПН, доктор економічних наук, професор

Заступники:
ГРЕБНЬОВ Микола Георгiйович
доцент, кандидат економічних наук
КРИВЕЩЕНКО Вікторія Віталіївна
доцент, кандидат економічних наук

Завiдувач кафедри:
ПАВЛЕНКО Анатолій Федорович

Маркетинг відіграє
провідну роль в економіці України в умовах становлення і розвитку
ринкових економічних відносин. Це зумовлює необхідність застосування у
підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів,
які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Нині
маркетинг для підприємця є тим світилом, яке вказує на вірний ефективний
шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності,
турбулентності зовнішнього середовища. Неврахування маркетингових засад у
практичній діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних
позицій підприємства та прихильності його споживачів, і як результат —
до зниження обсягів продажу та прибутковості. Інструментарій маркетингу
застосовується в різних галузях економіки, у різних сферах бізнесу, тому
маркетинг є сьогодні філософією бізнесу.

Iсторiя

У 1960-х роках
функціонувала система Держпостачу СРСР, яка була створена за
териториально-галузевим принципом. Для забезпечення всіх ланок цієї
системи висококваліфіковані спеціалісти та науковці в кількох
економічних вузах країни організували підготовку економістів з
матеріального постачання, створили відповідні кафедри.

В Україні така
підготовка почалась уперше в 1961 році в Київському інституті народного
господарства кафедрою «Економіки промисловості». У 1965 році було
організовано кафедру «Економіки праці та матеріально-технічного
постачання», яку очолив доц. А. Ф. Пастухов, а потім доц. А. О. Гесь. На
її базі в липні 1966 року було створено дві кафедри: «Економіки
матеріально-технічного постачання» та «Наукової організації управління і
праці». Як самостійні ці кафедри почали функціонувати з 1 вересня 1966
року. З 1981 р. по теперішній час кафедру очолює докт. екон. наук, проф.
А. Ф. Павленко. У 1988 році кафедру перейменовано на кафедру
«Управління матеріальними ресурсами».

З одержанням Україною
політичної та економічної самостійності стало об’єктивною необхідністю
реформування її народного господарства, у тому числі матеріального
постачання на ринковій основі. Тому в 1992 році кафедру управління
матеріальними ресурсами реформовано в кафедру маркетингу.

У 2005 році трудовий колектив кафедри маркетингу був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций