Кафедра міжнародного та європейського права

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Керівництво:

Завідувач кафедри: Ратушний Сергій Миколайович
–  доцент, к.ю.н.; викладає міжнародне  економічне право, право
Європейського Союзу, міжнародне інвестиційне право. Закінчив факультет
міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного
університету ім. Т. Г.Шевченко у 1979 році. Дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук захистив у 1991 році.
Педагогічний стаж становить більш 15 років. Напрями наукових досліджень:
міжнародне право, міжнародно-правовий захист прав людини, європейське
право. Є автором більш 25 публікацій наукового та навчально-методичного
характеру.

Історія  кафедри

Кафедра забезпечує викладання на юридичному та інших
факультетах дисциплін міжнародно-правового циклу, з більш поглибленим
викладанням питань правового регулювання міжнародних економічних
відносин на глобальному і регіональному (європейському рівні), а також
зовнішньоекономічної діяльності.
 Посилено увагу до такої навчальної
дисципліни, яка лише впроваджується в Україні, як право Європейського
Союзу. Планується викладання митного, банківського, конкурентного,
аграрного, фінансового та інших галузей права ЄС.
Коло наукових
інтересів працівників кафедри досить широке і безпосередньо визначається
дисциплінами, які викладаються: зокрема це проблеми гармонізації
законодавства України з правом Європейського Союзу, особливості правової
природи актів Європейського Союзу, процедур вироблення
політико-правових рішень в ЄС, співробітництво держав та міжнародних
організацій в економічній сфері¸ преюдиціальні рішення Суду
Європейського, міжнародні комерційні угоди, європейський досвід захисту
прав людини тощо.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций