Кафедра менеджменту та маркетингу

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Загальні відомості

Кафедра менеджменту та маркетингу є випусковою та
здійснює підготовку магістрів за спеціальністю «Маркетинг» та
«Адміністративний менеджмент».

Наукова робота

Діяльність кафедри в 2009 році була організована
відповідно до зареєстрованої теми науково-дослідної роботи в УкрІНТЕІ
(державний реєстраційний № 01060000103).

Дана тема висвітлюється співробітниками кафедри у наукових статтях.
Протягом 2009 року к.е.н.,. доц Терон І.В. став автором статей:

 • Сутність та властивості
  соціального капіталу у контексті відтворення робочої сили (методологічні
  аспекти дослідницької програми) Регіональна економіка та продуктивні
  сили: — Зб.наук.пр.: У 2 ч. / РВПС України НАН України. — К.: РВПС
  України НАН України, 2009 — Ч.2. — С. 357—363.
 • Концептуальні засади оцінки
  асиметрії довгострокового просторового розвитку ринку праці регіонів
  України // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. — Спец. вип.
  Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. — К.: КНЕУ,
  2009. — С. 643-646.
 • Ринок праці та трудовий потенціал.
  Трудоресурсний потенціал / Стратегічний потенціал продуктивних сил
  регіонів України: [Колективна монографія; За ред. академіка НАН України
  Б.М.Данилишина]. – К.: РВПС України НАН України, 2009. С. 122-130;
  241-250. Співавтори : Бандур С.І., Цимбал О.І., Дяконенко О.І.

Також були опубліковані статті д-р.е.н.,проф. Петрової І.Л.:

 • Український ринок праці:
  особливості розвитку та ефективність функціонування [І.Л. Петрова, В.В.
  Близнюк, Г.Т. Куликов та ін.]; за ред. І.Л. Петрової; НАН України; Ін-т
  екон. та прогнозування. – К., 2009. – 368с.
 • Економіка праці та соціально -
  трудові відносини: підручник /за наук. ред. д-ра екон. наук, проф.. А.М.
  Колота. - К. : КНЕУ, 2009. - 711,[1]с.- Розділ 7, с. 204-242с.
 • Управління персоналом, засноване
  на компетенціях. - Вісник Прикарпатського університету, Серія Економіка,
  випуск 7.- Ів-Франковськ: Плай, 2009, с. 160-166с.
 • Особливості стимулювання
  інноваційної діяльності. - теоретичні та практичні аспекти економіки та
  інтелектуальної власності. - Зб. Наук. Праць. - Маріуполь: Вега-Принт,
  2009,с. 127-131

У 2009 році співробітники кафедри взяли участь в
11 науково-практичних конференціях, 8 з яких були міжнародними. Також
представники кафедри відвідали міжнародний науково-методологічний
семінар.

Кафедра постійно працює над підвищенням
кваліфікаційного рівня своїх викладачів. У 2009 році курси підвищення
кваліфікації пройшли: старший викладач Кагляк О.В., кандидат економічних
наук, доцент Букіна В.М.,та старший викладач Азоян А.А.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций