Кафедра інформаційних систем

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Основною метою діяльності кафедри є підготовка спеціалістів, які забезпечують розробку і впровадження інформаційних систем та комп’ютерних технологій в агропромисловому комплексі.

Кафедра веде підготовку студентів за напрямами “менеджмент” (спеціальності: “менеджмент організацій”, “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”) та напрямом “економіка підприємства” (спеціальності: “облік і аудит”, “фінанси”, “економіка підприємства”, “маркетинг”, “економічна кібернетика”) . Професорсько викладацький склад кафедри інформаційних систем у менеджменті проводить роботу, спрямовану на вдосконалення методики викладання дисциплін з використанням у навчальному процесі елементів дистанційного навчання. Зусиллями кафедри створено сайт системи електронних навчальних курсів на базі платформи Moodle з виходом в Інтернет для студентів денної та дистанційної форм навчання, розроблено програму підвищення кваліфікації викладачів з використання інформаційно комунікаційних технологій у навчальному процесі.

Викладачами кафедри було випущено понад 30 навчальних посібників, 9 монографій, 19 методичних розробок та 65 статей. За останні 3 роки на базі кафедри проведено 7 міжнародних та всеукраїнських конференцій.

На сьогодні на кафедрі працюють професори:

Н.В. Морзе, М.З. Швиденко; 7 доцентів; 4 старших викладачі; 6 асистентів.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций