Кафедра української мови та літератури

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

Керівництво:

Таблица 1

 
Завідувач кафедри
КОЗЛОВСЬКА Лариса Степанівна

Завідувач кафедри
КОЗЛОВСЬКА Лариса Степанівна
кандидат філологічних наук, доцент

Заступник з наукової роботи
КОЛЕСНИКОВА Ірина Анатоліївна
доктор філологічних наук, професор

Заступник з навчальної роботи
ЧЕЗГАНОВ Сергій Анатолійович
старший викладач

Загальна інформація

До складу кафедри входять 2 секції:
1. Секція української мови та літератури.
2. Секція української та російської мов як іноземних.

Українська словесність
мовно-літературний курс, завданням якого є формування високої мовної
компетенції в науковому спілкуванні, що інтегрує національний,
культурний, психологічний компоненти. Засвоєння норм літературної мови
під час аналізу різностильових текстів (художнього й наукового стилю) і
творення власних текстів сприятиме підвищенню загальномовної культури
особистості.

Українська та російська мови як іноземні.
Основним завданням навчальних курсів є підвищення загальної мовленнєвої
культури, загальноосвітнього рівня студентів, ознайомлення з історією
України, її культурою та літературою, виховання почуття поваги та
шанобливого ставлення до України, її народу, мови та культури.

Історія кафедри

У 1961 році в КІНГі було створено кафедру російської мови, першим завідувачем якої став кандидат філологічних наук І.І.Ярмак.

За
час існування кафедри як підрозділу, який допомагав іноземним студентам
засвоювати російську мову як мову навчання, нею завідували кандидати
філологічних наук

Шишлова Валентина Степанівна, Ковальова
Кіра Всеволодівна, Посталовська Ніна Степанівна, кандидат педагогічних
наук Жученко Галина Олексіївна.

У зв’язку з
процесами національної відбудови в українському суспільстві, з
розширенням функційного статусу української мови в університеті введено
нову дисципліну “Українська мова” й кафедру перейменовано на кафедру української та російської мов (1989 рік). ЇЇ очолила доктор філологічних наук, професор Я.В.Януш.
Із впровадженням дисципліни гуманітарного циклу “Українська література”
з 2000 року в КНЕУ функціонує кафедра української мови та літератури. З
2003 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Л.С.Козловська.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций