Кафедра німецької мови ФМЕіМ

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри – к.ф.н., доц.
Гавриш Михайло Михайлович

Заступник – к.ф.н., доц.
Капуш Алла Володимирівна

Загальна інформація

Кафедру створено у вересні 2001 р. Укомплектована
фахівцями високого рівня, вона координує навчально-методичну роботу та
забезпечує викладання німецької мови на всіх факультетах університету та за всіма формами навчання.

Важливим орієнтиром викладацької діяльності є сучасні комунікативні методики,
спрямовані на прищеплення студентам вмінь та навичок усного і
письмового мовлення, адекватного конкретній комунікативній ситуації. На
всіх етапах навчання здійснюється переважно з опорою на новітні видані у Німеччині підручники та аудіоматеріали до них.

Кафедра активно розвиває й міжнародні контакти. В рамках партнерського співробітництва КНЕУ з університетом м.Констанц (Німеччина) (www.uni-konstanz.de) головне поле її діяльності полягає у високоякісній всебічній німецькомовній підготовці студентів для участі у двосторонній магістерській програмі
з питань міжнародної економіки. Крім цього, кращі студенти кафедри
отримують можливість поглиблення своїх мовних та фахових знань у Віденському економічному університеті (Австрія) (www.wu-wien.ac.at).

Кафедра плідно співпрацює також з представництвом інституту ім. Гете та представництвом Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
у Києві, що сприяє постійному надходженню актуальних німецькомовних
матеріалів, які широко впроваджуються у навчальний процес, та підвищенню
кваліфікації викладацького складу.

Кафедра є членом і співзасновником Української спілки германістів вищої школи та членом спілки “Німецька мова” (Verein Deutsche Sprache)
(Німеччина), що забезпечує постійні корисні й результативні контакти з
колегами як в плані поліпшення навчального процесу, так і з огляду на
обмін науковою інформацією.

Історія

Створення кафедри німецької мови – чи ненайпершої спеціалізованої іноземномовної кафедри у нелінгвістичному вузі
– стало закономірним наслідком новітньої історії КНЕУ. Повсякденна
увага керівництва до підвищення ефективності навчального процесу та
перехід партнерського співробітництва з університетом німецького міста
Констанц на якісно новий рівень (реалізація спільної магістерської
програми) були тими першопричинними – внутрішнім та зовнішнім –
факторами, які обумовили прийняття Вченою Радою 26 квітня 2001 р. рішення про організацію нового підрозділу – кафедри німецької мови.

Об’єднавши всіх викладачів німецької мови, які до
цього працювали на трьох різних кафедрах, кафедра німецької мови
розпочала свою діяльність у вересні 2001 р.,
ставши структурним підрозділом факультету міжнародної економіки і
менеджменту, де іноземні мови вивчаються протягом усіх чотирьох років
підготовки бакалаврів. На кафедру покладено також відповідальність за
організаційно-методичне забезпечення та якісне проведення занять з
німецької мови на всіх інших факультетах і формах навчання.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций