Кафедра інформаційних технологій і програмування

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

Кафедра інформаційних управляючих систем і програмування створена наказом ректора НУБіП України №610 від 13 липня 2009 року.

Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Навчально-наукового інституту енергетики і автоматики Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Кафедра забезпечує:

1. проведення навчальної та методичної роботи в процесі підготовки фахівців ОКР „Бакалавр” за напрямами: «Комп’ютерні науки», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології », «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», «Транспортні технології (за видами транспорту)», «Механізація та електрифікація сільського господарства», «Транспортні технології», «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі», «Електротехніка та електротехнології», «Електротехніка», а також ОКР „Магістр” за спеціальностями: «Інформаційні управляючі системи і технології», «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Механізація сільського господарства», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)», «Енергетика сільськогосподарського виробництва», «Електрифікація і автоматизація сільського господарства», «Електротехнічні системи електроспоживання».
2. проведення наукових досліджень в сфері управління та інформатизації природокористування і впровадження результатів у практику;
3. проведення культурно-виховної роботи із студентами і слухачами університету.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций