Кафедра міжнародних фiнансiв

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Керівництво

Таблица 1

  Завідувач кафедри —
Мозговий Олег Миколайович,
доктор економічних наук, професор.
Телефон 458-02-03
e-mail: [email protected]Заступник завідувача кафедри —
Руденко Юрій Миколайович,
кандидат економічних наук, доцент.

Заступник завідувача кафедри з науково-дослідної роботи
Баторшина Аділя Фатехівна
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри,

Завідувач кафедри —
Мозговий Олег Миколайович

Загальна інформація

Недостатня
урегульованість та значна стихійність фінансових ринків створює певні
небезпеки для молодих і порівняно слабких економік, в тому числі і
України, тому вихід на такі ринки має бути добре продуманим та ретельно
підготовленим. Усвідомлюючи це, щоб мінімізувати втрати і збільшити
прибутки та вигоди від інтеграції, кожній країні необхідно мати
кваліфіковані кадри. З метою підготовки необхідних кадрів у 2002 році в
рамках факультету міжнародної економіки і менеджменту була створена
кафедра міжнародних фінансів і відкрита магістерська програма “Міжнародний фінансовий менеджмент”. З  2004 року кафедра готує фахівців також за магістерською  програмою «Міжнародний облік і аудит».
Колектив кафедри сформувався шляхом залучення провідних фахівців цієї галузі. Ініціаторами створення кафедри виступили: професор Лук’яненко Д.Г., професор Мозговий О.М., професор Поручник А.М., та інші.
Роботу кафедри
забезпечують 27 викладачів, з них 2 професори, 14 доцентів, 3 старших
викладача, 8 асистентів. Базовою дисципліною є дисципліна “Міжнародні фінанси”,
її викладають наступні викладачі к.е.н., доц.. Мусієць Т.В., к.е.н.,
доц.Павлюк О.О., к.е.н., доц..Савчук Н.В., к.е.н., доц..Руденко Ю.М.,
к.е.н., доц..Малащук Д.В., к.е.н., доц..Субочев О.В.
Здійснюється
тісне співробітництво з Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України та Верховною Радою України. Результатом чого є розробка та
впровадження ряду законодавчих проектів і нормативних положень.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций