Кафедра міжнародної економіки

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Керівництво кафедри:

завідувач —
Поручник Анатолій Михайлович,
доктор економічних наук, професор;

заступник зав. кафедри —
Антонюк Лариса Леонтіївна,
доктор економічних наук, професор.
Загальна інформація

Кафедра міжнародної
економіки (заснована в 1996 р.) серед 4-ох профільних кафедр факультету
міжнародної економіки і менеджменту спеціалізується на дослідженні
теоретико-методологічних проблем глобального економічного розвитку,
регіоналізації та конкурентоспроможності країн, інтеграційних зв’язків
України та соціалізації світової економіки.

Професорсько-викладацький
корпус (20 осіб) забезпечує навчальний процес на всіх факультетах
університету з нормативної дисципліни бакалаврського циклу «Міжнародна
економіка» та 8 спеціалізованих курсів на магістерських програмах
факультету міжнародної економіки і менеджменту та Центру магістерської
підготовки КНЕУ.

За роки існування
кафедри на ній підготовлено 5 докторів та 25 кандидатів економічних
наук. Нині на кафедрі працює 8 професорів та 5 доцентів, серед них
відомі в Україні вчені (акад. НАН України Ю. М. Пахомов, проф. А. М.
Поручник, проф. В. І. Чужиков, проф. Л. Л. Антонюк).

Важливими напрямками
науково-консалтингової діяльності кафедри є участь її фахівців у
підготовці законодавчих та нормативних документів, аналітичних
матеріалів для державних інституцій — Кабінету Міністрів України,
Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства економіки та ін., проведення бізнес-тренінгів для державних
службовців центральних відомств та регіональних органів влади з питань
євроінтеграції та регіонального розвитку.

Історія кафедри

Створена
у 1996 році на основі кафедри міжнародних економічних відносин, першим
завідувачем якої став доктор економічних наук, професор, академік НАНУ
Ю. М. Пахомов. З 1997 року її очолює доктор економічних наук, професор
А. М. Поручник, який закінчив аспірантуру і докторантуру КНЕУ. Саме вони
заклали підвалини формування методичного та науково-дослідного
потенціалу кафедри, що відбилося, передусім, на формуванні її
висококваліфікованого кадрового складу. Якщо 1997 року на кафедрі
працювало 2 доктори та 4 кандидати наук, нині — вже 6 докторів та 10
кандидатів економічних наук. На цей момент кафедра досягла рівня
самовідтворення, оскільки приблизно 30 % її складу були випускниками
факультету.
Колектив
кафедри оптимальний за кваліфікаційним і віковим складом. У ньому
представлені: економісти-теоретики, які володіють методологією та
теорією міжнародних економічних відносин на високому рівні (професори
А.М. Поручник, Ю.М. Пахомов, Л.Л. Антонюк, І.С. Каленюк, В.І. Чужиков,
О.А. Швиданенко) та спеціалісти із конкретних дисциплін (доценти В.І.
Філіпенко, Я.М. Столярчук, О.Ю. Паценко, Д.О. Ільницький, О.А. Федірко,
А.А. Грищенко). На кафедрі працює 23 викладачі, у тому числі — 6
професорів та 8 доцентів, які є провідними спеціалістами в галузі
міжнародних економічних відносин. Серед них — вчені знані як в Україні,
так і за її межами: завідувач кафедри міжнародної економіки, академік АН
Вищої школи України, доктор економічних наук, професор А.М. Поручник;
академік НАНУ, доктор економічних наук, професор Ю.М. Пахомов, д.е.н.,
професори В.І. Чужиков, І.С.Каленюк, Л.Л.Антонюк.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций