Кафедра стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Майбутня інтеграція України в СОТ та ЄС потребує вдосконалення існуючої нормативної бази та гармонізації її з світовими та європейськими вимогами. Тому наша держава потребує фахівців нової фундації надзвичайно високого рівня в галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю.

В Національному університеті біоресурсів і природокористування України існує унікальна кафедра стандартизації і сертифікації сільськогосподарської продукції, яка і готує магістрів відповідної спеціальності, а саме 8.000001- якість, стандартизація та сертифікація. Кафедра приймає активну участь у підготовці принципово нових фахівців, основним завданням яких є професійне управління питаннями якості, безпеки, стандартизації та сертифікації продукції починаючи від одержання сировини, включаючи переробку, зберігання, реалізацію та утилізацію готового продукту, послуги чи процесу.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций