Кафедра політекономії факультетів управління і маркетингу

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Керівництво

Завідувач —

Бєляєв Олександр Олександрович,

професор, доктор економічних наук.

Заступник завідувача кафедри —

Комяков Олександр Михайлович,

доцент, кандидат економічних наук.

Телефон — 489-09-49

Завідувач —

Бєляєв Олександр Олександрович,

Колектив
кафедри політичної економії  факультетів управління і маркетингу, як
самостійна структурна одиниця КНЕУ, проводить велику
науково-дослідницьку, навчальну і методичну роботу виходячи з
органічного поєднання загальноуніверситетських і кафедральних інтересів.
Кафедра здійснює керівництво підготовкою магістерських робіт і
науково-педагогічною практикою студентів V курсу за спеціальністю 8101
«Економічна теорія».

Історія кафедри
 

Політична економія як
навчальна дисципліна вузу бере свій початок з утворення  в 1944 році
кафедри політичної економії. Її очолювали спочатку Гарбузов Василь
Федорович — майбутній міністр фінансів СРСР, а потім, послідовно Кривень
Павло Васильович і Короїд Олексій Степанович.

У
процесі розвитку інституту зросла кількість факультетів і відповідно
кількість студентських груп. Тому в кінці 60–х років минулого століття
єдина загальноінститутська кафедра політичної економії поділилась на
дві: одна почала обслуговувати обліково-економічні факультети, друга —
планово-економічні.

Кафедру
політичної економії планово-економічних факультетів послідовно
очолювали член-кореспондент АН УРСР О. С. Короїд, академік АН України
Ю. М. Пахомов, професор Л. Я. Корнійчук. Нині завідує кафедрою
політичної економії, яка згідно з новою структурою університету
обслуговує факультети управління та маркетингу, професор О. О. Бєляєв.

З
перших років існування кафедра політичної економії здійснювала плідну
роботу у напрямі зростання науково-методичного рівня підготовки
спеціалістів для народного господарства та підготовки наукових кадрів
для середніх і вищих навчальних закладів і наукових установ республіки.
Тільки за останні три десятиліття за спеціальностями політична економія,
економічна теорія було підготовлено понад 230 кандидатів наук і 25
докторів наук. Серед них академік АН України, доктор економічних наук,
професор Ю. М. Пахомов, — колишній завідувач кафедрою, ректор КІНХ, а
нині — директор Інституту міжнародних відносин АН України; доктор
економічних наук, професор Л. Я. Корнійчук; доктор економічних наук,
професор Г. Н. Климко; доктор економічних наук, професор В. С. Жученко;
доктор економічних наук, професор О. О. Бєляєв; доктор економічних наук,
професор, член-кореспондент АН України В. М. Ворона; доктор економічних
наук, професор М. І. Диба та ін.

З
повоєнних років довгий час на кафедрі працювали ветерани Великої
Вітчизняної війни і праці: професор І. П. Панащенко — учасник бойових
дій; доценти І. Т. Снєжко — учасник бойових дій, інвалід війни;
Г. Г. Кононов — учасник бойових дій; В. Ф. Грідчин — учасник бойових
дій; О. К. Бабаєва — учасник бойових дій; Бранко Йович — учасник бойових
дій; Р. С. Костюк — учасник бойових дій; член-кореспондент АН України
О. С. Короїд — ветеран праці; доценти В. П. Іванова — ветеран праці,
В. В. Толочин — ветеран праці; старший викладач О. І. Кокоріна — ветеран
праці.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций