Кафедра політекономії обліково-економічних факультетів

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

КЕРІВНИЦТВО

Таблица 1

Завідувач —
САВЧУК Володимир Сафронович,

Завідувач —
САВЧУК Володимир Сафронович,
член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор
(тел. 489-09-50).Заст. зав. кафедри —
КРИВЕНКО Костянтин Тарасович,
доктор економічних наук, професор

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра політичної економії обліково-економічних
факультетів є однією з провідних кафедр політичної економії в Україні.
Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів та магістрів напрямку
«Економіка та підприємництво», а як випускаюча — фахівців
освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр спеціальності
«Економічна теорія», крім того, кафедра готує фахівців вищої наукової
кваліфікації (кандидатів та докторів наук) за спеціальністю «Економічна
теорія та історія економічної думки», як для власних потреб, так і для
інших вищих навчальних закладів України. Кафедра обслуговує такі
факультети університету: обліково-економічний, фінансово-економічний,
кредитно-економічний, міжнародної економіки  і менеджменту,
інформаційних систем і технологій.
Станом на 1.10.2008 р. штатний склад кафедри становить 26 осіб. Серед них:
- професорів — 9, з них докторів економічних наук — 8 та 1 доктор історичних наук;
- доцентів — 10, з них кандидатів економічних наук — 10;
- старших викладачів — 3 особи, з них кандидатів економічних наук — 2;
- асистентів — 4.

ІСТОРІЯ

Кафедру політичної економії було створено 1 вересня
1944 року. Першим завідувачем кафедри був ректор інституту Гарбузов
Василь Федорович. Він перебував на посаді завідуючого до серпня 1950 р.,
а після цього працював на різних державних посадах, зокрема очолював
Держплан УРСР, а з 1960 по 1982 рік був міністром фінансів СРСР.
З
серпня 1950 року кафедру очолив, змінивши В. Ф. Гарбузова і на посаді
ректора, Кривень Павло Васильович. Він перебував на посаді завідуючого
до липня 1965 року.
На посаді завідуючого кафедри і ректора інституту
П. В. Кривня змінив Короїд Олексій Степанович. Він перебував на посаді
завідуючого кафедри політекономії з січня 1966 до липня 1968 року.
У
січні 1968 року на базі єдиної кафедри політичної економії було
створено дві різні кафедри політекономії: кафедра політичної економії
планово-економічних (нині кафедра політичної економії факультетів
управління та маркетингу) та кафедра політичної економії
обліково-економічних факультетів. Олексій Степанович Короїд залишився
завідувачем кафедри політекономії планово-економічних факультетів, а
кафедру політекономії обліково-економічних факультетів очолив проректор з
наукової роботи Погорєлов Микола Семенович. Він перебував на посаді
завідуючого кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів
до березня 1972 року.
На посаді завідуючого кафедри Погорєлова М.С.
змінив Завгородній Василь Іванович, який був призначений ректором
інституту. Він очолював кафедру  з жовтня 1972 року до березня 1973
року.
Наступним завідувачем кафедри політичної економії
обліково-економічних факультетів став Андрєєв Леонтій Георгійович. Він
перебував на посаді завідуючого кафедри з червня 1973 року до квітня
1989 року. З вересня 1975 року по червень 1980 року Л. Г. Андрєєв
одночасно був і ректором.
З 1989 року і по сьогоднішній день
завідуючим кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів є
член-кореспондент НАН України, проректор з наукової роботи університету
Савчук Володимир Софронович.
До відомих в Україні вчених, що
працювали на кафедрі політичної економії обліково-економічних
факультетів, можна віднести докторів економічних наук, професорів
Мочерного С.В., Телечука П.П.; доцентів Яковенко Р.Ф., Соболєву Г.Д.
Також на кафедрі тривалий час працював доктор економічних наук, професор
Корнієнко Василь Павлович, який відомий як сміливий науковець, думка
якого не завжди збігалась із загальноприйнятими нормами.
У якості
здобувачів наукових ступенів кандидата чи доктора наук до кафедри
політичної економії обліково-економічних факультетів у різні роки були
прикріплені такі громадсько-політичні діячі України як В.І.Хорошковський
(міністр економіки та з питань європейської інтеграції, який нині є
головою митної служби України), О.В.Турчинов (у минулому голова Служби
безпеки України, а нині перший віце-прем’єр в уряді Тимошенко Ю.В.),
С.В.Буряк (очолює державну податкову адміністрацію України в уряді
Тимошенко Ю.В.), Ю.В.Тимошенко (прем’єр міністр України).


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций