Кафедра стратегiї пiдприємств

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Керівництво

Завідувач кафедри —
НАЛИВАЙКО Анатолій Петрович

Тел. 4556026, 3716154,
E-mail: [email protected]


Загальні відомості

Кафедра стратегії
підприємств готує бакалаврів і магістрів з економіки підприємства. Якщо
звернутися до основи, фундаменту будь-якої економічної системи, то нею є
підприємства, які виготовляють продукцію, надають різноманітні послуги,
щоби задовольняти потреби споживачів і приносити прибутки своїм
власникам.

Ці підприємства, фірми, компанії мають складну
структуру, виконують різноманітні функції. І, відповідно, потрібні
спеціалісти, які розуміють, як живе цей організм, як організувати
найкращим чином його діяльність і як визначити і реалізувати на практиці
його успішну роботу сьогодні і в майбутньому. Це є завдання, які
вирішує економіст підприємства. Він може працювати як: спеціаліст
аналітичної служби, котра відстежує динаміку роботи підприємства і його
позицію  порівняно з конкурентами; працівник, у підрозділах, які
визначають поточні і стратегічні плани діяльності компанії; організатор
виробництва, здатний найкращим чином (з мінімальними затратами) виконати
замовлення на певний продукт або послугу; спеціаліст консалтингової
компанії, який проводить діагностику і допомагає вирішувати внутрішні
проблеми підприємства.
Виходячи з широти функцій і задач, які повинні
вирішувати ці спеціалісти і різноманіття можливих сфер і їх діяльності,
в програму навчання студентів цієї спеціальності включено досить
широкий спектр дисциплін, а саме: економіка підприємства; організація
виробництва; маркетинг; планування; планування діяльності підприємства;
проектний аналіз; бухгалтерський облік та аналіз діяльності
підприємства; управління затратами; фінанси підприємства; внутрішній
механізм функціонування підприємства; стратегія підприємства та ін.

Кращі
випускники бакалаврської підготовки мають можливість продовжити своє
навчання в магістратурі за програмою «Магістр ділового адміністрування»
зі спеціальностей «Менеджмент проектів і консалтинг» та «Виробничий
менеджмент».
Потреба у висококваліфікованих фахівцях у сфері
управління проектами і консалтингу обумовлена тим, що, по-перше, в
Україні не готувались спеціалісти з організації консалтингового бізнесу
як такого, а по-друге, діяльність цих компаній і значної кількості
існуючих фірм, підприємств стає значною мірою проектно-орієнтованою,
тобто пов’язаною з реалізацією різноманітних проектів у широкому
розумінні цього слова — технічних, організаційних, соціальних… Сучасне
життя підтверджує розповсюдженість такого роду діяльності, яка, у свою
чергу, вимагає спеціальних знань та вмінь для успішної її реалізації.

Програма
«Виробничий менеджмент» готує майбутніх керівників виробництва як
основи будь-якої економічної системи. Вона дає ґрунтовні знання та
практичні навички управління операційною системою в умовах
нестабільного, конкурентного ринкового середовища з метою забезпечення
її сталого розвитку і прибутковості.

Практика показує, що
запорукою успішної кар’єри наших випускників є не тільки адекватний
вибір дисциплін, яким навчають на цих спеціальностях, але й їх зміст,
відповідність реаліям сьогодення, а також використання методів навчання,
які дають змогу отримати ґрунтовну теоретичну підготовку і практичні
вміння і навички, що забезпечують гармонійне входження молодих
спеціалістів у реальний бізнес.

Ця підготовка передбачає широке
застосування сучасних інформаційних технологій (на факультеті діє два
комп’ютерних класи), активних методів навчання (кейсів, ситуацій,
ділових ігор, презентацій власних проектів), самостійної роботи з
подальшою розробкою проектів вирішення конкретних проблем за матеріалами
конкретних українських підприємств. Цій роботі сприяє кадрова політика
кафедри — підбір висококваліфікованих викладачів, які поєднують
викладацьку діяльність з консалтингом або роботі у бізнесі, пройшли
стажування у західних навчальних закладах і здатні трансформувати
загальновідомі засади ринкової економіки до реалій українського
сьогодення. Кафедра веде свою роботу не тільки у напрямі підготовки
фахівців для бізнес-середовища, але й є базою для формування економічної
наукової і управлінської еліти через аспірантуру, конкурс до якої
зростає з кожним роком.

Популярності наших спеціальностей
сприяють широкі контакти університету та кафедри з відомими навчальними
закладами Англії, Німеччини, Франції, в межах яких ведуться спільні
проекти щодо навчання найкращих студентів за кордоном, організації
міжнародних програм, що дають змогу отримати як вітчизняний диплом, так і
диплом зарубіжного університету.
Упевнено дивлячись у майбутнє
кафедра стратегії підприємства разом зі своїми студентами та
випускниками закладає стратегічні підвалини добробуту та процвітання
нашої держави.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций