Перспективи розвитку

Розміщено ВНЗ Києва в 17 октября 2010

Ідея Університету - багатопрофільний
університет європейського рівня, що відповідає потребам розвитку
столичного регіону та системи освіти м. Києва, бере участь у формуванні
перспективних напрямів розвитку столиці та продукує суспільно значущі
цінності.

Місія Університету – сприяння розвиткові столичного регіону на засадах демократії, ринкової економіки та соціального партнерства шляхом під­готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації високопрофесійних і конкурен­тоспроможних фахівців, реалізації наукових досліджень фундаментального
і прикладного характеру.

Пріоритети (стратегічні цілі) розвитку Університету:

 • запровадження нових перспективних напрямів підготовки;
 • підвищення якості
  освітніх послуг та забезпечення їх відповідності національним,
  європейським і міжнародним фаховим стандартам та вимогам Болонського
  процесу;
 • модернізація курикулуму (навчальних планів, змісту навчання);
 • запровадження в Університеті інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;
 • посилення науково-експертного супроводу розвитку м. Києва;
 • забезпечення ефективної взаємодії та співпраці із замовниками і клієнтами послуг;
 • активізація діяльності в міжнародному та європейському освітньому просторі.

Принципи розвитку Університету:

 • партнерство;
 • відповідність суспільним потребам;
 • сталість;
 • ефективність, результативність і економічність діяльності;
 • інноваційність та орієнтація на провідний досвід;
 • відповідність міжнародним, європейським та вітчизняним фаховим стандартам якості.

Основними механізмами розвитку Університету є:

 • розвиток автономії;
 • розвиток персоналу та корпоративної культури;
 • удосконалення соціального забезпечення співробітників;
 • запровадження сучасних інструментів менеджменту та організаційного розвитку;
 • оптимізація структури та розвиток матеріально-технічної бази;
 • створення єдиного електронного інформаційно-комунікаційного середовища;
 • реалізація міжнародних освітніх проектів та участь у міжнародних освітніх програмах.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций