Кафедра макроекономіки та державного управління

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

присвячена державному регулюванню інноваційного розвитку національної
економіки, інша — стратегії регіонального розвитку України.

За
результатами наукових досліджень упродовж останніх п’яти років
опубліковано дві монографії з питань макроекономічного прогнозування та
державного регулювання економіки, підручник з дисципліни
«Макроекономіка», 12 навчальних посібників та 14 навчально-методичних
посібників для самостійного вивчення дисципліни. Викладачі кафедри
щорічно публікують до 30 статей у наукових збірниках та журналах, у тому
числі в провідних журналах України: «Економіка України», «Банківська
справа», «Вісник Національного Банку України», «Фінанси України»,
«Економічна теорія». Окремі наукові результати реалізовані в підготовці
законопроекту «Прогнозування та індикативне планування економічного і
соціального розвитку» та наукової записки «Стан та перспективи
соціально-економічного розвитку України». Наукові кадри готуються
кафедрою за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним
господарством». На кафедрі функціонує аспірантура зі щорічним набором
2—3 особи і докторантура. Асистенти кафедри працюють над підготовкою
кандидатських дисертацій, а три доценти (А. Є. Никифоров, В. І. Жданов,
О.П.Тищенко) – над докторськими дисертаціями.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций