Факультет енергетики і автоматики

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

На факультеті здійснюється підготовка фахівців двох освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр (3 роки 10 місяців); магістр (5,5 років) за такими напрямами підготовки:

* Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі;
* Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
* Електротехніка та електротехнології.

Навчання здійснюється на денному та заочному відділеннях за державним замовленням і контрактною формою. Випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які навчались за відповідним освітнім напрямом, мають змогу навчатись за програмою зі скороченим терміном або на екстернатній формі.

Факультет плідно співпрацює з інститутом електродинаміки НАН України, Національним центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» УААН, інститутом «Укрсільенергопроект» та рядом інших наукових закладів і проектних установ.
У рамках програми співробітництва Національного аграрного університету з університетами США (штати Айова, Індіана, Ілінойс) факультет співпрацює з їх відповідними підрозділами і має погоджені навчальні плани. Щороку 30-40 студентів факультету проходять виробничу практику на фермах Великої Британії, Данії, Німеччини, Австрії, США.

На факультеті діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності «Електротехнології та електрообладнaння в АПК».
За час існування факультету підготовлено понад 10 тисяч інженерів-електриків, 22 доктори та близько 80 кандидатів наук.

Із року в рік активно ведеться винахідницька та раціоналізаторська робота. Зріс чисельно і якісно професорсько-викладацький склад.

Факультет має 5 комп’ютерних класів, створено сучасні лабораторії, устатковані найновішим обладнанням. Навчальним планом передбачено змістовну комп’ютерну підготовку студентів, оволодіння сучасними інформаційними комп’ютерними технологіями. Студенти факультету неодноразово виборювали чільні місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування.

Упродовж існування факультету значна увага приділяється виховній роботі серед співробітників і студентської молоді. Загальновідоме твердження, що студентське життя не можна вважати повноцінним, якщо воно обмежується лише навчанням, постійно знаходить практичне втілення.

Фізична культура і спорт є невід’ємною частиною здорового способу життя людей. Тому значна увага приділяється фізкультурі і спорту. Багато студентів тренуються в спортивних секціях і захищають честь факультету і університету в складі збірних команд. Щорічно студенти беруть участь в комплексній спартакіаді університету з двадцяти, а в змаганнях серед гуртожитків — з шести видів спорту. Викладачі і співробітники факультету беруть участь у спартакіаді «Здоров’я» з восьми видів спорту.

Студенти і співробітники творчо виявляють себе в загальноуніверситетських традиційних культурно-масових заходах, таких як День знань, День студента, конкурс «Красуня НУБіП України», вечори спортивної слави та багатьох інших.

Студенти факультету беруть активну участь у роботі всіх творчих колективів університету: ансамблю пісні і танцю «Колос», духового оркестру, команди КВН. Студенти беруть активну участь у художній самодіяльності університету.

Організацію прийому на факультет здійснює приймальна комісія університету, яка діє у відповідності до «Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу», що затверджено міністерством освіти і науки України.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций