Кафедра податкової та страхової справи

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Кафедра податкової та страхової справи була створена в листопаді 2000 р. на базі кафедри фінансів та кредиту. Її засновником та завідувачем до 2006 р. був д. е. н., професор, член-кор. УААН, відмінник освіти України Лайко Петро Афанасійович.

На кафедрі працює видатний вчений сучасності академік УААН, професор, д.е.н. М.Я. Дем’яненко — відомий спеціаліст у галузі фінансів, кредиту, бухгалтерського обліку і аудиту в аграрному секторі АПК. Він вніс значний вклад у розвиток цього напряму економічної науки. Серед наукових робіт найбільшого визнання набули дослідження з проблем управління оборотними коштами і кредитними ресурсами, формування податкової системи та страхування.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями „Оподаткування”, „Фінанси”, „Бухгалтерський облік”, „Маркетинг”, „Менеджмент” освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр” і „магістр”.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций