Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Кафедра створена у серпні 2002 року. Перед нею ставилися завдання підготовки висококваліфікованих кадрів у цьому напрямку, а також вирішення наступних питань - забезпечення реалізації освітньо-наукових та практичних розробок у галузі маркетингу; проведення актуальних маркетингових досліджень та впровадження одержаних результатів у виробництво і навчальний процес; опрацювання та внесення пропозицій щодо товарної та цінової політики при реалізації сільськогосподарської продукції; вивчення міжнародного досвіду маркетингової діяльності на європейському та світовому ринках, розробки економічних механізмів щодо створення конкурентоспроможного середовища для підприємств АПК.

Проаналізувавши діяльність кафедри за перші два роки, та враховуючи міжнародний досвід підготовки фахівців у цій галузі, в червні 2004 р. вона була перейменована на кафедру маркетингу та міжнародної торгівлі.

Керівником кафедри з дня її створення є Заслужений економіст України, професор С.І. Чеботар.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций