Кафедра державного управління

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Кафедра державного управління заснована рішенням вченої ради від 21 червня 2001 р. для забезпечення підготовки ОКР «Магістр» за спеціальністю «Державна служба».

У різний час обов’язки завідувача кафедри виконували доцент Діброва А.Д. (2001-2002 рр.), професори Лузан Ю.Я. (2002-2007) та Білинська М.М (2007-2009 рр.), а з січня 2010 р. і по теперішній час кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Діброва А. Д.

Основні завдання кафедри державного управління з навчальної роботи:

- планування, організація і якісне забезпечення всіх видів навчальних занять;
- удосконалення викладання із врахуванням оптимального оволодіння теорії і формування практичних навичок у відповідності з державними кваліфікаційними вимогами до випускників;
- формування сприятливих умов для забезпечення якісного оволодіння випускниками сучасних знань, спільного творчого пошуку відповідей на складні питання сучасного державотворення та суспільного розвитку;
- впровадження в навчальний процес нових форм і методів навчання, сучасних інформаційних і педагогічних технологій, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду;
- підвищення кваліфікації науково–педагогічних працівників кафедри, удосконалення їх педагогічної майстерності;
- проведення наукових досліджень, контроль за виконанням індивідуальних планів підготовки магістрів і забезпечення якісної підготовки магістерських робіт.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций