Кафедра бухгалтерського обліку

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Перехід України до ринкових умов господарювання, реформування бухгалтерського обліку, зобов’язує економічну науку взяти на себе великі і відповідальні завдання з підготовки фахівців обліково-фінансового напрямку, які повинні мати сучасне економічне мислення, вміти у конкретних виробничих ситуаціях професійно приймати відповідальні рішення. Провідне місце у підготовці таких фахівців в університеті займає кафедра бухгалтерського обліку. Вона має великий досвід роботи та історію розвитку, є провідною на економічному факультеті.

Професійна обліково-економічна наука доповнюється студентським науковим пошуком через залучення студентів економічного факультету до дипломного проектування, а також участь студентів та викладачів кафедри в наукових конференціях, в тому числі міжнародних, республіканських та внутрівузівських.
На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Бухгалтерський облік і аудит».

На кафедрі сформований потужний колектив висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів з 25 викладачів, серед яких 2 професори, 14 доцентів, 2 старших викладачі та 7 асистентів. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні наукових праць, кандидатських дисертацій, авторефератів, виступають офіційними опонентами, троє із них є членами спеціалізованих вчених рад.

За участю науково-викладацького складу кафедри видається всеукраїнський щомісячний науково-практичний журнал «Бухгалтерія в сільському господарстві» та журнал «Облік і фінанси АПК».


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций