Кафедра аудиту

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Кафедра аудиту заснована у вересні 2007 року з метою поліпшення підготовки висококваліфікованих кадрів для сільськогосподарського виробництва та підвищення рівня наукових досліджень в галузі аудиту.

Важливою ланкою діяльності є підготовка кандидатів наук зі спеціальності 08.06.04— «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». На кафедрі на даний час навчається 7 аспірантів очної та заочної форм навчання. Значним напрямом наукової діяльності кафедри є керівництво магістерськими і випускними роботами студентів, а також участь студентів та викладачів кафедри в наукових конференціях (республіканських та міжнародних). За участю науково-викладацького складу кафедри видається всеукраїнський щомісячний науково-практичний журнал «Бухгалтерія в сільському господарстві» та журнал «Облік і фінанси АПК».


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций