Економічна підготовка спеціалістів сільського господарства

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Економічна підготовка спеціалістів сільського господарства була започаткована в 1898 р. з заснуванням у Києві політехнічного інституту з сільськогосподарським відділенням, від якого веде свою історію НУБіП України. На сільськогосподарському відділенні викладали 20 навчальних дисциплін, в тому числі політичну економію та сільськогосподарську економію і статистику, які й формували економічну підготовку майбутніх спеціалістів. Спеціальної кафедри економіки на сільськогосподарському відділенні не існувало, а викладання економічних дисциплін координувалось проф. А.К.Людоговським. Він був одним із засновників науки про систему ведення сільського господарства в країні.

Наказом Міністра вищої освіти СРСР №768 від 15.05.1951 р. у Київському сільськогосподарському інституті було організовано факультет економіки і організації сільського господарства.

Першим його деканом до 1960 р. був проф. Д.А.Григорович. Факультет мав лише економічне відділення. Ввійшовши в 1954 р. до складу Української сільськогосподарської академії, факультет економіки і організації сільського господарства почав також готувати спеціалістів з бухгалтерського обліку на бухгалтерському відділенні. У 1994 р. було відкрито фінансово-кредитне відділення, а в 1995 р. на базі економічного факультету створили факультет аграрного менеджменту, науково-педагогічний склад якого укомплектовано переважно вихованцями НУБіП України.

У різний час обов’язки декана економічного факультету виконували проф. Г.В. Ларін (1960-1965 рр.), доц. І.П. Новаков (1965-1969 рр.), професори К.І. Олефір (1969-1976 рр.), Г.Г.Кірейцев (1976-1983 рр.), Г.С. Тарасенко (1984-1997 рр.), В.К. Терещенко (1997- 2001 рр.), С.М. Кваша (2001-2008 р.р.).


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций