Навчально-науковий інститут охорони природи і біотехнологій

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Для розвитку галузі охорони природи та біотехнологій, широкого впровадження результатів наукових досліджень у процес підготовки фахівців із напряму «Екологія» і «Біотехнологія», інтеграції науки з виробничою діяльністю в НУБіП України (наказ ректора від 07.12. 2004 р. № 574) було створено Навчально-науковий інститут охорони природи і біотехнологій.

Освітня концепція ННІ полягає в підготовці нового покоління фахівців з екології і біотехнології на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до сучасних світових освітніх програм.

ННІ ОПБ здійснює підготовку магістрів, аспірантів та докторантів вищої кваліфікації за відповідними спеціальностями.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций