Факультет екології та охорони навколишнього середовища

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Факультет екології та охорони навколишнього середовища діє з 2003
року і готує фахівців за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування», з денною
формою навчання. Випускники факультету отримують диплом
освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, кваліфікація – бакалавр з
екології.

E-mail: [email protected]

Навчаючись на факультеті екології та охорони навколишнього середовища
студенти мають можливість усебічно вивчати сутність, структуру і
значення сучасної екологічної науки як нової філософії життя, що
покликана формувати екологічний світогляд та екологічну культуру
населення.

Науково-педагогічний колектив факультету складається з
високопрофесійних викладачів значна частина яких доктори та кандидати
наук, серед них: доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри
екології Хворов М.М., кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології
Гусєв А.М., кандидат геолого - мінералогічних наук, доцент кафедри
екології Єгорова Т.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри
економіки Попрозман О.І., кандидат технічних наук, доцент кафедри
екології Пушкін С.П., доктор технічних наук, професор кафедри екології
Забарний Г.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри екології
Кондович В.О., кандидат технічних наук, доцент кафедри екології
Тимошенко М.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач
кафедри інформатики та комп’ютерної техніки Пашко А.О., доктор
політичних наук, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,
Римаренко С.Ю. та інші.

Декан факультету – доцент кафедри екології, Дуднікова Ірина Ігорівна

  Випускники факультету можуть займати такі первинні посади:

 • спеціалістів та керівників з екологічної безпеки у структурних
  підрозділах Міністерства екології та охорони природного навколишнього
  середовища, у Міністерстві екологічної безпеки та природних ресурсів;
 • керівників та співробітників з екологічної безпеки регіонів України;
 • спеціалістів на підприємствах та виробництвах з еколого-економічного аналізу та оцінок застосування нових технологій;
 • спеціалістів на підприємствах, виробництвах з визначення оцінки рівнів забруднення готової продукції;
 • спеціалістів з екологічного менеджменту сучасного виробництва;
 • менеджерів з екології на різних ділянках виробництва;
 • інспектора податкової служби з питань забруднення навколишнього природного середовища;
 • інспектора податкової служби з питань екологічної безпеки товарів та послуг;
 • спеціалістів з радіаційного та екологічного страхування підприємств, персоналу та населення
 • інспектора митної служби з питань екологічної безпеки.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций