Факультет професійної адаптації і підприємництва

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Факультет професійної адаптації і підприємництва створено у листопаді
2000 р. у зв’язку з потребою організаційно забезпечити основний принцип
Європейського університету “Вчись, працюючи” – наблизити навчання до
потреб реального життя за умов трансформаційної економіки.

Це спеціалізований підрозділ, діяльність якого спрямована на
практичну підготовку та психологічну адаптацію студентів усіх
спеціальностей до роботи в умовах реального ринку, яка передбачає:

 • практичну підготовку студентів на базі університетської навчально-тренувальної фірми;
 • перепідготовку, курсову підготовку та підвищення кваліфікації з базових спеціальностей;
 • практику, стажування студентів;
 • комплексні бізнес-тренінги;
 • психологічні тренінг-семінари з професійної адаптації для випускників.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності факультету є формування
творчої особистості студента, здатного реалізувати свій інтелектуальний і
культурно-освітній потенціал в умовах становлення ринкових відносин в
Україні.

Для забезпечення цього перед колективом факультету поставлено
завдання поглибити вивчення студентами питань, пов’язаних із розробкою
та практичною реалізацією бізнес-планів. Щороку проводиться загально
університетський конкурс бізнес-планів (цей захід є складовою
Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів).

Європейський університет як переможець тендеру на кращий вищий
навчальний заклад з підготовки осіб, що тимчасово втратили роботу,
відповідно до договору з Київським обласним центром зайнятості,
систематично організовує курсову підготовку для осіб, що тимчасово з тих
чи інших причин не мають відповідної роботи.

Підготовка на факультеті проводиться за такими програмами навчання:

 • бухгалтерський облік
  (управлінський, фінансовий, податковий облік, облік ЗЕД, фінансовий
  аналіз, спрощена система бухгалтерського обліку, бухгалтерська
  звітність, контроль і ревізія, 1- С бухгалтерія);
 • комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління
  (робота у середовищі WINDOWS’XX, робота з базами даних, 1С –
  бухгалтерія, комп’ютерна графіка, прикладне програмне забезпечення та
  ін.);
 • маркетинг (маркетинговий менеджмент,
  маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика, інноваційний
  маркетинг, комерційна діяльність, комерційна логістика, маркетингова
  політика комунікацій, маркетингова цінова політика, міжнародний
  маркетинг, маркетингові інформаційні системи і технології та ін.)
 • організація обслуговування у міні-готелі (підготовка адміністраторів та менеджерів готельного бізнесу);
 • документознавство (організація сучасного
  діловодства, інформаційно-аналітична діяльність, реферування
  документації, правові акти в офіційних виданнях і мережі Інтернет);
 • комерційна діяльність (кадровий
  менеджмент, комерційна діяльність, комерційна логістика, маркетинговий
  менеджмент, електронна комерція, управлінський облік, безпека бізнесу,
  проектний менеджмент і бізнес-планування, організація торгівлі і
  мерчандайзинг та ін.);
 • фінансовий директор (фінанси, фінанси
  підприємств, бух. облік, маркетинг, фін. аналіз та фін менеджмент,
  бюджетування, контролінг, інформаційні системи та технології у фінансах,
  безпека бізнесу та ін.);
 • бухгалтерський облік – фінансовий менеджмент з використанням комп’ютерних технологій
  (основи комп’ютерної техніки (Windows, Word, Excel, Маркетинг (CRM –
  продажі), фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз, бізнес проектування,
  управління ризиками, фінансовий облік, управлінський облік, податковий
  облік ті звітність з використанням комп’ютерних технологій та ін);
 • менеджмент безпеки підприємств
  (безпекознавство, менеджмент безпеки підприємства, економічна безпека
  підприємства, інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства,
  інформаційна безпека підприємства, організація безпеки особистості,
  психологія управління, система банківської безпеки, конфліктологія та
  ін.);
 • організація підприємництва і бізнесу
  (державне регулювання підприємництва, механізм і порядок створення
  підприємства, розробка бізнес-плану, спрощена система бухгалтерського
  обліку, оподаткування малих підприємств, організація рекламної
  діяльності та ін.)

По закінченню навчання видається диплом або свідоцтво державного зразка.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций