Кафедра ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра заснована в 1922 році. Першим завідувачем був ґрунтознавець Ф.І. Левченко, на кафедрі працювали відомі ґрунтознавці Годлін М.М., Зражевський А.І., Золотарьов С.О., Захарчук П.В. та інші.

За значні успіхи в науковій роботі співробітники кафедри стали Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки (М.К.Шикула і О.Г. Тараріко) і отримали звання Заслуженого діяча науки і техніки України (М.К. Шикула).

Нині На кафедрі працює 16 науково-педагогічних працівників, з них 3 доктори сільськогосподарських наук і 10 кандидатів наук. Завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів, доктор с.-г. наук, професор А.Д. Балаєв є головою Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (УТГА). Члени кафедри приймають активну участь у з’їздах УТГА. У науковій роботі беруть участь викладачі кафедри, аспіранти, магістри і студенти.

За результатами досліджень на кафедрі захищено понад 100 кандидатів наук і 20 докторів наук.

Протягом 36 років на кафедрі функціонує школа фундатора ґрунтозахисного землеробства, професора М.К.Шикули із дослідження і розробки та ґрунтозахисних технологій вирощування культур, які базуються на мінімізації обробітку ґрунту та біологізації землеробства.

Вченими кафедри на основі багаторічних фундаментальних досліджень розроблені ґрунтозахисні технології вирощування культур для основних грунтово-кліматичних зон України, які забезпечують:

- збереження і відновлення органічної речовини ґрунту;
- підвищення вологозабезпеченості посівів завдяки підвищенню вмісту продуктивної вологи у ґрунті;
- покращення структурно-агрегатного складу і попередження агрофізичної деградації ґрунтів;
- захист ґрунту від водної та вітрової ерозії;
- зниження собівартості продукції рослинництва завдяки ресурсо- та енергозбереженню.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций