Кафедра організації комплексного захисту інформації

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра створена у травні 2002 року проводить підготовку фахівців за спеціальністю «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом».

З січня 2006 року кафедру очолює кандидат технічних наук, професор Бриль Василь Михайлович.

Тел: 276-52-51, E-mail: [email protected]

На кафедрі працюють доктори та кандидати наук, професори та доценти.

На кафедрі використовуються нові методи навчання, впроваджена
кредитно-модульна система організації навчального процесу, що відповідає
вимогам Болонської декларації. Викладачі кафедри беруть активну участь у
наукових конференціях, семінарах та симпозіумах з тематики
«Безпекознавство: питання теорії, практики та правові аспекти»
,всеукраїнського та міжнародного рівнів.

На кафедрі викладаються дисципліни для студентів факультету «Безпеки
підприємств» та факультету «Інформаційних систем та технологій».

Кафедрою реалізована концепція поєднання теоретичного навчання з
практичною підготовкою на базі підприємства «ЕПОС» та інших провідних
підприємств м. Києва.

Враховуючи швидкий темп оновлення матеріально-технічної бази у сфері
захисту інформаційних технологій та інформації обмеженого доступу
особлива увага студентів звертається на знайомство з новими зразками
засобів захисту, теоретичних розробок, які демонструються на виставках, а
також в ході діючих практик в структурах підрозділів безпеки
підприємств.

Викладачі кафедри забезпечують навчальні дисципліни, які пов’язані з
інформаційною і економічною безпекою підприємств різних форм власності.
Розроблені та використовуються у навчальному процесі авторські курси з
дисциплін: «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційно-аналітичне
забезпечення безпеки підпрємства», «Інформаційна безпека підприємства»,
«Діяльність підприємств з інформаційної безпеки» та багато інших, які
отримали позитивну оцінку спеціалістів у галузі захисту інформації.

При підготовці спеціалістів (бакалаврів) широко використовується у
навчальному процесі спеціалізовані полігони та комп’ютерна мережа
університету. Запорукою високого рівня підготовки спеціалістів є
індивідуальний підхід до кожного студента.

Всі випускники кафедри працевлаштовані на підприємствах, що надають послуги у сфері інформаційної безпеки.

З червня 2008 року на кафедрі діють курси підвищення кваліфікації і підготовки фахівців у сфері технічного захисту інформації.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций